News

Sigmax’ handhavingssoftware krijgt piek te verwerken tijdens ADE 2019

Om geluidsoverlast en drugsmisbruik zo efficiënt mogelijk te handhaven tijdens het Amsterdam Dance Event, wordt er deze week weer volop gebruikgemaakt van onze CityControl software.

Tijdens het vijfdaagse Amsterdam Dance Event (ADE) verwelkomt de hoofdstad ook dit jaar meer dan 400.000 bezoekers. Onder de vlag van ADE zijn deze week bijna 1.000 evenementen, verspreid over 200+ locaties door de hele stad. Het grootste dancefeest ter wereld is inmiddels uitgegroeid tot cultureel erfgoed, maar bij een evenement van dit kaliber komt ook geluidsoverlast, afvaloverlast en drugsmisbruik in grote getale kijken.

Handhaving op grote schaal

Om overlast zoveel mogelijk te beperken, worden extra handhavers ingezet en kunnen bezoekers en bewoners 24 uur per dag melding maken. Dit resulteerde vorig jaar in 336 meldingen, met een piek op de zaterdagnacht. Daarnaast vonden in 2018 in totaal 74 aanhoudingen plaats, waarvan een overgroot deel druggerelateerd was. Ook dit jaar zal het event weer zorgen voor een enorme handhavings- en controle piek voor gemeente, politie en het OM. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt er gebruik gemaakt van Sigmax CityControl software, dat vorig jaar voor het eerst op grote schaal werd ingezet tijdens ADE.

De rol van Sigmax CityControl software

Meldingen over overlast vanuit burgers en ondernemers in Amsterdam, worden in SIA door regisseurs van de meldkamer (Actie Service Centrum) beoordeeld en verdeeld over handhavers. Door een speciaal ontwikkeld koppelvlak tussen SIA en CityControl, ontvangen handhavers voorafgaand aan hun dienst overlastmeldingen als taak op hun device. Vervolgens controleert de handhaver de melding op straat en onderneemt, waar nodig, actie. Ook kan hij of zij aangeven dat de melding door een andere dienst opgevolgd moet worden. De uitkomst wordt via CityControl direct weer vastgelegd in het SIA en van daaruit teruggekoppeld naar de melder. Met de CityControl software is het handmatig overzetten van meldingen verleden tijd.

Sigmax software voor handhaving, toezicht en vergunningen

Benieuwd naar ons totale handhavingspakket voor steden en gemeenten? Sigmax biedt oplossingen voor zowel kleine, als grote gemeenten. Vraag nu meer informatie aan!