Bezoek Mona Keijzer Sigmax Kennispark 1
News

Bezoek staatssecretaris Mona Keijzer aan Kennispark Twente en Sigmax

Een pleidooi voor een structurele rijksbijdrage aan de (door)ontwikkeling van de topcampussen in Nederland; dat was de reden van het bezoek van staatssecretaris Mona Keijzer op 28 september 2020 aan Kennispark Twente en Sigmax. Ze sprak bij Sigmax onder andere met June Nods (wethouder Enschede), Anne-Wil Lucas (gebiedsdirecteur Kennispark) en Leo van den Ende (directeur Sigmax) over het belang van de fysieke verbetering van de Nederlandse science parks.

De bestuurders van de tien grootste campussen onderstrepen in het ‘Manifest Toplocaties’ het belang van de science parks en pleiten voor een structurele bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De exacte vraag? 100 miljoen euro per jaar voor een gezamenlijke overheidsfacilitering op het gebied van ‘shared facilities’, bereikbaarheid, business development, acquisitie en basisfinanciering voor campusorganisaties.

Bericht gaat verder onder foto.
Bezoek Mona Keijzer Sigmax Kennispark 3

Belang fysieke ontmoetingen op Toplocaties

Bloeiende ‘Toplocaties’ (bedrijvenparken gelieerd aan universiteiten) zijn essentieel voor het Nederlandse innovatielandschap. Op deze parken wordt dagelijks verbinding gelegd tussen onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven. Door fysieke ontmoetingen tussen professionals en de aanwezigheid van labs en pilot plants, kan er snel worden ingespeeld op kansen in de markt. Deze snelheid is essentieel bij het vermarkten van kennis en het omzetten van kennis in producten, technologieën en platforms. Wanneer kansen succesvol worden benut, versterkt dit niet alleen de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, maar ook de groei van het nationale verdienvermogen.

Bericht gaat verder onder foto.
Bezoek Mona Keijzer Sigmax Kennispark 4

Specifiek beleid voor doorontwikkeling

Door het ministerie EZK wordt de komende jaren fors geïnvesteerd in de campussen. Er is echter geen specifiek beleid voor het fysieke aspect van de parken. Juist omdat fysieke ontmoetingen leiden tot innovatie, en inspirerende, goed bereikbare campussen talent aantrekken, is een specifiek beleid noodzakelijk. Op dit moment zijn kennisinstellingen, regionale overheden en ondernemers de belangrijkste financiers voor fysieke campusontwikkeling, hoewel dat niet hun primaire taak is. In het Manifest Toplocaties wordt daarom gepleit voor een gezamenlijke inspanning van het rijk. Mona Keijzer kon niets beloven, maar gaf aan positief te staan tegenover een investering in gezamenlijke faciliteiten, te meer omdat het Kennispark haar krachten heeft gebundeld met negen andere Toplocaties.

Bekijk hieronder de uitlegvideo over het manifest of lees het volledige pleidooi hier.