Blog

Aan de slag met de digitale transformatie

Een bedrijf is niet van de ene dag op de andere opgebouwd. Er zijn kapitaal, tijd en de inzet van mensen nodig om een goed idee uit te bouwen tot een succesvolle onderneming. Is vervolgens uw succes ook van blijvende duur? Digitale transformatie is hiervoor het recept.

Ronald Vehof

op 15 mrt 2017

Voordat vastgesteld kan worden wat de nodige stappen zijn om tot een gewenste nieuwe situatie te komen, is het eerst noodzakelijk om na te gaan waar u nu staat. Pas dan kunt u de trap omhoog gaan bewandelen en het succes van uw organisatie verduurzamen.

Opklimmen naar een hoger niveau

Kijk je naar het succes van moderne ondernemingen, dan zie je vaak een causaal verband tussen groei van omzet en verschillende stadia van digitale transformatie. Het doel is om op te klimmen en er zo voor te gaan zorgen dat de onderneming is voorbereid om veranderingen aan te kunnen. Onderaan de trap van digitaal transformeren opereren organisaties nog volgens het gezegde ‘business as usual’. Processen, prestatie-indicatoren en businessmodellen veranderen nauwelijks en technologie en data zijn van ondergeschikt belang. ICT wordt gezien als een kostenpost en investeringen staan in het teken van de gedachte ‘keeping the lights on’. Het is voor deze groep ondernemingen een kans om daar verandering in te gaan brengen, zodat data en technologie een strategische rol gaan innemen.

Op hogere treden, verderop in de digitale volwassenheid, zijn verschillende lagen in de organisatie zich bewust van digitale kansen en worden mogelijkheden onderzocht om met data en technologie processen te verbeteren ten gunste van de klant. Her en der ontplooien zich initiatieven onder de noemer ‘work smarter, perform better’. Sommige experimenten blijken succesvol, andere falen. Juist dit uitproberen van de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt, is een heel gezond fenomeen. Maar in ook deze stadia is de optimale situatie nog niet bereikt.

Als de organisatie zich als geheel realiseert dat ICT dient als strategisch instrument, dan worden de grootste resultaten behaald. De organisatie verkrijgt in de hogere fasen van de digitale transformatie een nieuw elan. Hierbij gaan de rollen, expertises, modellen, processen en systemen die digitale transformatie ondersteunen veranderen. Ze worden veelzijdiger, flexibeler en gaan – in het geval van mensen – handelen volgens het motto ‘fouten maken mag’. Dit komt in plaats van ‘alles moet in één keer goed’. Met dit krachtige wapen in stelling gebracht, is de organisatie al bijna in staat effectief te handelen op veranderingen in technologie en markt. Op die manier wordt toegewerkt naar het behalen van een duurzame voorsprong – ‘staying ahead’. (Meer over deze fase in de volgende edities van deze blogserie.)

Bekijk ook ons uitgebreide dossier waarin digitale transformatie centraal staat

Complex krachtenveld wat partnerships vereist

In digitale transformatie komen alle facetten die een onderneming draaiende houden samen: governance en leiderschap, mens en operatie, data en analytics en technologie en integratie. Organisaties worden platter (netwerkorganisaties) en samenwerkingsvormen veranderen. Dit laat wel zien dat een ICT-manager of CIO een digitaal transformatietraject weliswaar kan initiëren en aanjagen, maar het nooit in zijn eentje boven zijn of haar schouders kan tillen. Alles zelf doen is niet mogelijk. Er zijn hechte partnerships met leveranciers nodig om sneller en adequaat in te spelen op marktbewegingen.

Het vraagt een omslag in denken voor zowel ICT’ers als uw medewerkers om ICT niet langer te zien als kostenpost maar als de afdeling die een stevige brug slaat tussen wat de business wenst en hoe techniek dit mogelijk maakt. ICT en de business kunnen elkaar versterken, mits daarvoor een platform bestaat dat hier functioneel invulling aan weet te geven. Als dat er is ontstaat binnen in uw organisatie ruimte voor nieuwe rollen zoals business/data-analisten. Deze belangrijke pionnen vormen de verbindende lijm in digitaal transformeren en zijn voor de onderneming van de toekomst van strategisch belang.

Wij helpen u graag vandaag nog om échte vooruitgang te boeken en uw onderneming klaar te stomen voor de toekomst. Wilt u graag veranderen maar worstelt u met de vraag hoe precies? Zet met Sigmax stappen op de trap van de digitale transformatie. Om naar de mogelijkheden binnen uw unieke situatie te kijken, gaan onze consultants gaan graag met u in gesprek.

Ronald Vehof

Ronald Vehof is Operationeel Directeur bij Sigmax ICT Specialisten.

Meer blogs van Ronald
Sigmax praktijkcases

Carglass

Vanuit 56 vestigingen en een mobiele service zorgen de 250 monteurs van Carglass dagelijks voor een vakkundige reparatie en vervanging van autoruiten. Om landelijk een snelle service aan klanten mogelijk te maken, digitaliseerde Carglass de serviceplanning en de werkbonnen met Connect.

Lees deze caseCheck alle cases

Gemeente Zaanstad

In Zaanstad kunnen bewoners en bedrijven sinds kort hun parkeerzaken vanuit huis regelen, online of telefonisch. Sigmax hielp de gemeente bij de overstap naar digitaal parkeren, en de handhaving daarop.

Lees deze caseCheck alle cases

Maas International

Om ervoor te zorgen dat klanten dagelijks van hun kopje koffie kunnen genieten, stuurt Maas International BV een 800-tal monteurs en operators op weg om automaten te onderhouden, bij te vullen en waar nodig te repareren. Connect ondersteunt de monteurs en planners optimaal bij deze taak.

Lees deze caseCheck alle cases

Saval

Voorheen planden de monteurs van brandbeveiligingsspecialist Saval zelf hun route en hielden met de hand inspectierapporten bij. Nu gaat alles digitaal met de softwareoplossingen van ORTEC & Sigmax Field Service Solutions.

Lees deze caseCheck alle cases