News

Slimme handhaving voor toegang binnenstad Enschede

De gemeente Enschede is eind juni 2019 gestart met camerahandhaving in het centrum. Er zijn ANPR-camera’s geplaatst voor het verlenen van selectieve toegang tot de binnenstad en voor het tegengaan van sluipverkeer.

In samenwerking met cameraleverancier Connection Systems heeft Sigmax een functionele oplossing neergezet voor de gemeente Enschede. Handhavers kunnen nu op afstand, via CityAccess, de meegestuurde voertuiggegevens en foto’s van de overtreders beoordelen.

Digitale ogen voor stadstoegang

De gemeente Enschede heeft ervoor gekozen om toegang tot de binnenstad te automatiseren met behulp van kentekencamera’s. De bollards, die ervoor zorgen dat alleen vergunninghouders het centrum in kunnen rijden, blijven nu omlaag en worden in de nabije toekomst verwijderd. Met nieuwe bebording en een bewustwordingscampagne in de binnenstad, worden burgers erop geattendeerd dat alleen motorvoertuigen van vergunninghouders toegang hebben tot het centrum. Uiteraard zullen er burgers zijn die deze borden, al dan niet opzettelijk, negeren. Om overtreders bewust te maken en niet direct te beboeten, wordt in de eerste vier weken na livegang een waarschuwingsbrief gestuurd bij een eerste overtreding. Begaat de burger in kwestie nogmaals een overtreding, dan wordt een sanctie opgelegd van €95,- exclusief administratiekosten.

Wilt u meer informatie over CityAccess ontvangen?

Neem via onderstaand formulier vrijblijvend contact met ons op.