BBOORHandhavingOverlast

De Wet Bestuurlijke Boete Overlast in de openbare ruimte (BBOOR) geeft gemeenten sinds 2009 een zelfstandige bevoegdheid om op te kunnen treden tegen veel voorkomende en overlast veroorzakende, lichte overtredingen die minder goed passen in het strafrecht. Amsterdam, sinds kort uitgebreid gebruikmakend van Sigmax, is samen met Den Haag de eerste gemeente die de BBOOR daadwerkelijk toepast. Met een bestuurlijke boete kunnen handhavers overtreders in de openbare ruimte een onvoorwaardelijke verplichting tot betalen opleggen, waarbij de gemeente de hoogte van de boete bepaalt en opbrengst incasseert.

Toegang tot databases

In Amsterdam is handhaving van de BBOOR een aanvulling op de brede handhaving die de gemeente met behulp van CityControl uitvoert. Voor BOA-handhavers die met Sigmax werken, heeft toevoeging van de BBOOR tot gevolg dat zij naast particulieren (natuurlijke personen) ook bedrijven (rechtspersonen) kunnen verbaliseren. Hiervoor ontwikkelde CityControl een koppeling met NHR (Basisregistratie Handelsregister), die zowel werkt op mobiele devices als de backoffice applicatie. Persoonsgegevens kunnen geraadpleegd worden op basis van rijbewijs- en de Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN).

Uitgeschreven registraties door handhavers zijn ook voor betrokken backoffice medewerkers in realtime inzichtelijk. Op basis van data in het backoffice kunnen handige managementrapportages worden gemaakt.