BBOORHandhavingOverlast
News

CityControl breidt uit met bestuurlijke boete openbare ruimte

Om het werk van politiemensen te ontlasten, groeien de takenpakketten van andere handhavers. Zo kunnen gemeenten BOA’s voortaan ook bestuurlijke boetes laten uitschrijven voor overlast in de openbare ruimte. In Amsterdam maken 450 handhavers van deze recent geïntroduceerde mogelijkheid gebruik met Sigmax CityControl.

De Wet Bestuurlijke Boete Overlast in de openbare ruimte (BBOOR) geeft gemeenten sinds 2009 een zelfstandige bevoegdheid om op te kunnen treden tegen veel voorkomende en overlast veroorzakende, lichte overtredingen die minder goed passen in het strafrecht. Amsterdam, sinds kort uitgebreid gebruikmakend van Sigmax, is samen met Den Haag de eerste gemeente die de BBOOR daadwerkelijk toepast. Met een bestuurlijke boete kunnen handhavers overtreders in de openbare ruimte een onvoorwaardelijke verplichting tot betalen opleggen, waarbij de gemeente de hoogte van de boete bepaalt en opbrengst incasseert.

Toegang tot databases

In Amsterdam is handhaving van de BBOOR een aanvulling op de brede handhaving die de gemeente met behulp van CityControl uitvoert. Voor BOA-handhavers die met Sigmax werken, heeft toevoeging van de BBOOR tot gevolg dat zij naast particulieren (natuurlijke personen) ook bedrijven (rechtspersonen) kunnen verbaliseren. Hiervoor ontwikkelde CityControl een koppeling met NHR (Basisregistratie Handelsregister), die zowel werkt op mobiele devices als de backoffice applicatie. Persoonsgegevens kunnen geraadpleegd worden op basis van rijbewijs- en de Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN).

Uitgeschreven registraties door handhavers zijn ook voor betrokken backoffice medewerkers in realtime inzichtelijk. Op basis van data in het backoffice kunnen handige managementrapportages worden gemaakt.

Sigmax praktijkcases

Gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar is trots op een prachtig historisch centrum met vele honderden rijksmonumenten, grachten en een wereldberoemde kaasmarkt. Sigmax helpt de Noord-Hollandse gemeente toegang van voertuigen tot het hart van de stad te controleren.

Lees deze caseCheck alle cases

Gemeente Amsterdam

“Voorheen waren boa’s en backoffice medewerkers uren bezig om na een dienst bonnetjes in te voeren. Nu we gegevens in real-time direct op locatie opslaan, levert dat iedereen aanzienlijke tijdswinst op. Het laat zien dat Sigmax gewoon een heel goed doordacht product biedt.”

Woordvoerder Gemeente Amsterdam

Lees deze caseCheck alle cases

Gemeente Utrecht

Utrecht is de eerste gemeente die een volledig digitaal handhavingssysteem voor de fiets in gebruik heeft genomen: BikeControl. In het hele traject stond lean denken en met een duidelijke visie toewerken naar een integrale, aaneengesloten keten centraal.

Lees deze caseCheck alle cases