News

Sigmax ondertekent groeipact Common Ground

Sigmax staat voor slimme oplossingen en integraties. Hierom is besloten om deel te nemen aan het groeipact Common Ground. Hiermee verkent Sigmax de ontwikkeling en realisatie van de gemeentelijke informatiehuishouding volgens Common Ground.

Behoefte aan nieuwe informatievoorziening

Gemeenten hebben een moderne en gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Met het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling is het namelijk lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en om efficiënt om te gaan met data. Dit staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan.

Common Ground

Sigmax werkt de komende jaren actief samen met gemeenten, het Rijk, ketenpartners én de markt om één vernieuwde gemeentelijke informatiehuishouding te realiseren die flexibel, beschikbaar, toegankelijk en veilig is: de Common Ground.

Het uitgangspunt is de transformatie van de informatievoorziening door:
A. Gegevens te scheiden van de applicaties en processen waarin zij gebruikt worden.
B. Gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron.

Het doel van de transformatie is om sneller goedkopere, innovatieve en flexibele IT oplossingen te (laten) bouwen als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken en innovatieve concepten voor dienstverlening, bedrijfsvoering en data gedreven werken.

Kristofer Tingdahl – Product Manager – geeft aan dat dit een belangrijke stap is. “Wij als marktleider vinden het belangrijk dat het geluid van de leverancier ook gehoord wordt binnen de Common Ground. Het is van groot belang dat samen gekeken wordt naar een uniforme informatiehuishouding waarbij iedereen baat heeft.”

(Bron: VNG)

Sigmax empowers professionals samen met