Blog

Conditiemetingen

De manier voor woningcorporaties om grip te krijgen op onderhoudskosten?

Marc Jacobs

op 11 jul 2016

Een van de onderwerpen die bij woningcorporaties steeds prominenter op de agenda staat is het beter in kaart brengen van de condities van vastgoed. Vaak geboren uit de wens – of noodzaak – om meer grip te krijgen op de uitgaven voor onderhoud. Met enige regelmaat is de prognose versus realisatie behoorlijk uit verhouding. In sommige gevallen loopt dit op tot wel 40% overschrijding.

NEN2767

De afgelopen jaren zijn er steeds meer stuurmiddelen gekomen die moeten zorgen voor verbetering van de voorspelbaarheid van toekomstige onderhoudskosten. De NEN2767 is zo’n richtlijn om vastgoed om een eenduidige manier te inspecteren. Op het eerste gezicht lijkt de NEN2767 een uniforme inspectiemethodiek met vooraf vastgestelde onderhoudsniveaus. In praktijk blijkt dat de normeringen multi-interpretabel zijn. Het is dan essentieel om vooraf goed vast te leggen welke afwijkingen bepaalde consequenties hebben voor de eindberekening.

 “ Vaak is de prognose versus realisatie behoorlijk uit verhouding. In sommige gevallen loopt dit op tot wel 40% overschrijding.”

De vraag is hoe je als corporatie maximaal kunt profiteren van het toepassen van dit soort richtlijnen. Naast inspecties die schilderwerk en bouwkwaliteit van het exterieur in kaart brengen, is het ook essentieel om  de binnenkant van het vastgoed object te inspecteren. Bijvoorbeeld om te bepalen wanneer een keukenblok vervangen mag worden.

Piep systeem

Ik kom regelmatig situaties tegen waar het zogenoemde “piep-systeem” van kracht is. Een bewoner die vaak en hard genoeg klaagt bij de woningcorporatie, wordt geholpen en dus “beloond”. Vaak houdt het piep-systeem stand doordat  objectieve metingen en vastgestelde richtlijnen, die bepalen of datzelfde keukenblok wel of niet vervangen dient te worden, ontbreken. Door het niet toepassen van dit soort mechanismes ontstaan  kosten die vooraf niet waren gebudgetteerd.

Door richtlijnen uit te tekenen en te standaardiseren, heb je als corporatie een goede basis voor de communicatie met je huurders. Als vakman kun je samen met de bewoner door de woning lopen en op basis van richtlijnen een objectieve beoordeling geven. Deze beoordeling is uit te leggen aan huurders. Het is immers een standaard. Zo wordt het ‘piep-systeem’ steeds minder effectief en krijg je steeds beter inzichtelijk wat de te verwachten kosten zullen zijn. Uiteindelijk kunnen er dus  betere beslissingen genomen worden als het gaat om grootschalige mutatie.

Het inregelen van conditiemetingen

Over het algemeen is het inregelen van inspectieprocessen iets waar je goed over na moet denken. Tools zoals de NEN-richtlijnen zijn voorhanden, maar vaak ontbreekt het aan kennis over hoe het proces ingeregeld kan worden. Software speelt, naast het goed opleiden en trainen van vakmannen en/of inspecteurs, hierbij een zeer grote rol.

Er zijn diverse softwarepakketten verkrijgbaar die de totale kosten kunnen doorrekenen. Het digitaal en mobiel inspecteren gebeurt nog niet op grote schaal. Juist daar zit de meerwaarde omdat conditiemetingen zo gecombineerd kunnen worden met serviceopdrachten. Immers, de vakman is blijft het visitekaartje en het oog en oor van de woningcorporatie. Daarnaast kun je de richtlijnen, en eventuele toelichtingen, standaardiseren en updaten wanneer dit nodig is. Ten slotte is het ook interessant om alle gegevens centraal terug te sturen naar een centraal ERP of via een Enterprise Service Bus naar ander vastgoed managementsysteem.

De mogelijkheden zijn er, nu de implementatie nog.

Meer weten?

Wilt u als woningcorporatie meer weten over het digitaal inregelen van conditiemetingen? Bekijk hier onze oplossingen waarmee wij u kunnen helpen.

Marc Jacobs

Marc Jacobs is Product Manager bij Sigmax Field Service Solutions

Meer blogs van Marc
Sigmax praktijkcases

Carglass

Vanuit 56 vestigingen en een mobiele service zorgen de 250 monteurs van Carglass dagelijks voor een vakkundige reparatie en vervanging van autoruiten. Om landelijk een snelle service aan klanten mogelijk te maken, digitaliseerde Carglass de serviceplanning en de werkbonnen met Connect.

Lees deze caseCheck alle cases

Maas International

Om ervoor te zorgen dat klanten dagelijks van hun kopje koffie kunnen genieten, stuurt Maas International BV een 800-tal monteurs en operators op weg om automaten te onderhouden, bij te vullen en waar nodig te repareren. Connect ondersteunt de monteurs en planners optimaal bij deze taak.

Lees deze caseCheck alle cases

Saval

Voorheen planden de monteurs van brandbeveiligingsspecialist Saval zelf hun route en hielden met de hand inspectierapporten bij. Nu gaat alles digitaal met de softwareoplossingen van ORTEC & Sigmax Field Service Solutions.

Lees deze caseCheck alle cases

Welzorg

De servicemonteurs van Welzorg repareren elke dag zorghulpmiddelen zoals rollators, scootmobielen en rolstoelen. “Connect maakt het mogelijk om onze klanten spoedig te helpen op een zo efficiënt mogelijke manier”, vertelt Sabine Doets, Manager ICT bij Welzorg.

Lees deze caseCheck alle cases

Woningcorporatie De Alliantie

De Alliantie heeft ‘hart voor wonen’  en besloot om de field service voor reparatie en inspectie van bijna 60.000 woningen te automatiseren. ORTEC en Sigmax Field Service Solutions hielpen de woningcorporatie hierbij.

Lees deze caseCheck alle cases
Sigmax empowers professionals samen met