Corona feitcode SPT
News

‘Corona-handhaving’ in het openbaar vervoer

Op 24 maart 2020 heeft het kabinet bekendgemaakt dat de coronamaatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Voor de handhaving van de verbodsbepalingen in een noodverordening mogen BOA’s feitcode D526 gebruiken. Door een wijziging van de Regeling Domeinlijsten zijn vanaf 28 maart ook BOA’s aangesteld in domein IV (Openbaar vervoer) daartoe bevoegd. Om deze reden is de feitcode D526 toegevoegd aan de OVPocket oplossing van Sigmax Public Transport.

Handhaving in het OV

De voorzitters van de veiligheidsregio’s in Nederland hebben de noodverordeningen vastgesteld om verdere verspreiding van het COVID-19 (corona) virus te voorkomen. In een noodverordening zijn verbodsbepalingen opgenomen. Een BOA kan handhaven wanneer een verbodsbepaling wordt overtreden en voor de verbalisering en vervolging feitcode D526 gebruiken. Enkele voorbeelden van verbodsbepalingen:

  • Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen
  • Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter
  • Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen

Net zoals andere overtredingen die niet gaan over het reizen zonder geldig vervoerbewijs, wordt een in de OVPocket app opgemaakt proces verbaal (met feitcode D526) door de OVPocket back office direct doorgestuurd naar het CJIB.

Maatregelen vervoerders

Naast de handhaving door BOA’s op de bovenstaande verbodsbepalingen, zijn ook door de vervoerders zelf noodgedwongen maatregelen getroffen. Voor zowel op het spoor als op de stations. Zo stappen passagiers van bussen achterin in om zo contact met de chauffeur te voorkomen en rijden er vanaf ieder station in Nederland in alle richtingen maximaal twee treinen per uur.

Sigmax en handhaving

Binnen Sigmax geldt voor twee business units dat zij de feitcode D526 ondersteunen met hun software. In het geval van Sigmax Public Transport geldt dit voor BOA’s werkzaam in het openbaar vervoer en voor Sigmax Law Enforcement voor gemeentelijke handhavers op straat. Benieuwd hoe Sigmax Law Enforcement met hun software de BOA’s ondersteunt bij het handhaven? Lees dan hier het nieuwsartikel.

Sigmax praktijkcases

Arriva

Ruim 250 boa’s van vervoersmaatschappij Arriva werken met de OVPocket software van Sigmax Public Transport. Dé totaaloplossing voor controleren, beboeten en proces-verbalen opmaken.

Lees deze caseCheck alle cases

RET

Verbetering van infrastructuur in Rotterdam door middel van nieuwe betaalmogelijkheden? Voor het Rotterdamse openbaar vervoer is dit gelukt dankzij een partnership tussen Conduent en Sigmax met het openbaarvervoersbedrijf RET.

Lees deze caseCheck alle cases