Handhaving Meldingen Digitaal
Event

Dag van de BOA: volg meldingen digitaal op

Sigmax toont op 26 november tijdens de Dag van de BOA een totaaloplossing voor het digitaal opvolgen van meldingen in de openbare ruimte. Zo kunnen meldingen digitaal en direct op straat mobiel worden behandeld en afgehandeld. De nieuwe functionaliteit is beschikbaar binnen CityControl.

ReeHorst, Ede, Nederland
26 november 2018

Sigmax ontwikkelde de functionaliteit in samenwerking met Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte van de Gemeente Amsterdam. Vorige maand tijdens ADE (Amsterdam Dance Event) werd de geautomatiseerde koppeling tussen CityControl en het meldingssysteem SIA (Signalen Informatievoorziening Amsterdam) met succes gebruikt bij de handhaving rond overlast van personen.

Oplossing voor een nijpend probleem

De functionaliteit is voor Amsterdam zeer welkom, zegt Roeland Wijnhoud, Stedelijk Regisseur Digitale Handhaving Openbare Ruimte. “Vanwege het handmatig overzetten kwam de melding voorheen pas bij handhavers op hun apparaat als de overlast alweer voorbij was. Ook de vroegere terugkoppeling vanuit handhavers naar het meldingssysteem verliep steevast stroef. Met de nieuwe oplossing vindt de afhandeling van meldingen snel en soepel op straat plaats.”

Meldingen over overlast vanuit burgers en ondernemers in Amsterdam, worden in SIA door regisseurs van de meldkamer (het Actie Service Centrum) beoordeeld en verdeeld over handhavers. Door een nieuw ontwikkeld koppelvlak tussen SIA en CityControl ontvangen zij voorafgaand aan de dienst op straat overlastmeldingen als taak op hun device. Vervolgens controleert de handhaver de melding op straat en onderneemt zo nodig actie. Ook kan hij of zij aangeven dat de melding door een andere dienst opgevolgd moet worden. De uitkomst wordt via CityControl direct weer vastgelegd in het SIA en van daaruit teruggekoppeld naar de melder. Handmatig meldingen overzetten is voortaan verleden tijd.

Uitbreiding op meerdere fronten

“De reacties op de Sigmax koppeling zijn positief”, merkt Wijnhoud. “Veel acties die handmatig werden uitgevoerd, gebeuren nu automatisch. Tijdens ADE is bewezen dat dit ook in de praktijk goed werkt.” Momenteel werken Sigmax en de Gemeente Amsterdam aan verdere uitbreiding van het systeem, onder meer het uitwisselen van bredere gegevenssets.

Sigmax praktijkcases

Gemeente Amsterdam

Verbetert handhaving in een grote stad met verschillende computersystemen voor een zevental stadsdelen? Het antwoord laat zich raden. Eén systeem werkt beter. Met een breed gedragen keuze voor uniformiteit met Sigmax CityControl, breekt voor de dienst Handhaving & Toezicht in de Gemeente Amsterdam een nieuw tijdperk aan.

Lees deze caseCheck alle cases
Sigmax empowers professionals samen met