CloudManagedGDPRHeader
Blog

Gaan cloud-netwerken en GDPR samen?

Data ‘naar de cloud’ verplaatsen is al enige jaren een hype. Waar er enige jaren geleden een ware vloedgolf gaande was, beginnen organisaties hier nu langzamerhand op terug te komen.

Job Leemreize

op 03 mei 2018

Door de komst van toenemende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming zien sommige organisaties momenteel minder heil in cloud. Men houdt data weer liever dichtbij huis. Vaak met het idee er dan meer grip op te hebben. Zo ook met hun netwerk. Veel bedrijven laten zich dan ook afschrikken om de aansturing van hun netwerk naar de cloud te brengen. Echter is deze angst vaak ongegrond bij een cloud-managed netwerk. Zo heeft een cloud-managed netwerk juist heel veel voordelen op het gebied van gegevensbescherming.

Patching, patching, patching

Om te beginnen wordt je netwerk automatisch gepatched. Dit betekent dat je firewall, je access-points en je switches automatisch voorzien worden van de laatste instellingen, centraal vanuit de cloud. Organisaties met een traditioneel netwerk kampen vaak met de drukte van de dagelijkse gang van zaken, en komen tijd en expertise tekort om hun traditionele netwerk optimaal te configureren. Het patchen van netwerken schiet er dan ook vaak (soms zelfs opzettelijk) bij in, of wordt uitgesteld, met vaak afstel tot gevolg. Met een cloud-managed netwerk voorkom je dat dit vergeten, of dat het een gevalletje “van uitstel komt afstel” wordt. Omdat bij vele cloud managed netwerken er een “maximale uitstelperiode” geldt voor updates, fungeert het als een goede stok achter de deur om bij te blijven met je netwerk. Patching zorgt onder andere voor het verhelpen van recent ontdekte kwetsbaarheden in je netwerk en verkleint daarmee de beveiligingsrisico’s ten aanzien van je netwerk sterk.

Inzicht in wat er zich in je netwerk bevindt en wat men op je netwerk doet

Vele organisaties doen meerdere jaren met een netwerk. Vaak toch wel een jaar of drie tot vijf. Dit is natuurlijk niet gek, aangezien een netwerk vaak een aanzienlijke aanschafwaarde heeft. Echter vergeten organisaties vaak dat het type gebruikers, hun gebruikersbehoeften en het scala aan devices binnen een netwerk in een korte tijd snel kunnen veranderen. Het voor organisaties voordelig om op basis van de laatste inzichten je netwerk te kunnen aanpassen op de nieuwe veranderingen. Het verkrijgen van dit inzicht is, vaak in tegenstelling tot een traditioneel netwerk, met een cloud-managed netwerk een fluitje van een cent. Een cloud managed netwerk heeft als voordeel het makkelijk in te zien is vanuit een cloud management portaal. Hierin wordt je volledige netwerk visueel weergegeven. Ook zijn er vele statistieken te vinden t.a.v. het netwerkgebruik, welke hardware er zich in je netwerk bevinden maar ook of er grote hoeveelheden data naar buiten de organisatie vloeien. Dit maakt dat het makkelijker is om effectief policies in te stellen die de veiligheid van je netwerk (en de gegevens in dit netwerk) ten goede komen.

Loggen van het netwerkgedrag van je gebruikers

Vanuit de wet- en regelgeving wordt het steeds belangrijker dat men kan aantonen wat er gebeurt op een netwerk, en welke eventuele risico’s zich er in dit netwerk bevinden. Er wordt van organisaties verwacht dat men proactief, maar ook retrospectief, kan aantonen waar er zich risico’s bevinden binnen het netwerk. Hiervoor is het noodzakelijk dat gebeurtenissen op het netwerk veilig en accuraat gelogd worden, en dat deze logs idealiter ook nog goed beveiligd en in Europa opgeslagen zijn. Vendoren als Meraki spelen hier op in door hun cloud onder te brengen in meerdere Europese datacenters. Hierdoor weet je zeker dat je logs óók veilig binnen Europa blijven.

Bovenstaande voordelen van een cloud-managed netwerk worden gecombineerd met een groter gebruiksgemak en ingebouwde betere beveiligingsmechanismen van een cloud. Weet u al wanneer u overstapt?

Job Leemreize

Job Leemreize is Product Development Manager bij Sigmax ICT Specialisten. Zijn specialismen zijn Cloud, Networking & Security, End User Computing en Datacenter.

Meer blogs van Job
Sigmax praktijkcases

Intersnack

Een leverancier moet de wensen van een klant niet alleen begrijpen, maar ook kunnen doorgronden. Alleen zo bouw je een partnerschap op dat rust op wederzijds vertrouwen. Voor foodfabrikant Intersnack vormt de betrouwbare ICT-infrastructuur van Sigmax de hoeksteen van duurzaam zakelijk succes.

Lees deze caseCheck alle cases

Maars Living Walls

Wie op zoek is naar een wand voor een kantoor, winkel of ander zakelijke bestemming, komt al snel uit bij Maars Living Walls. Sigmax levert bij wereldwijde marktleider in flexibele wandoplossingen uit Harderwijk de complete IT-infrastructuur en voert supporttaken uit.

Lees deze caseCheck alle cases

Timing Uitzendbureau

Beschikken over actuele, aan de vraag beantwoordende ICT zonder zelf eigenaar te zijn van infrastructuur? Het partnership met Sigmax stelt Timing in staat onderscheidend in de markt te opereren met krachtige technologie.

Lees deze caseCheck alle cases