Leuven Wapen CityControl

CityControl lost voor Leuven chronisch fietsprobleem op

Met CityControl voeren medewerkers van de politiezone Leuven relevante gegevens over fietswrakken en foutief en gevaarlijk geplaatste fietsen in op hun smartphone. Dit gebeurt op locatie, waardoor data ter plaatse kan worden verrijkt met GPS-gegevens en één of meerdere foto’s. Vanaf de smartphone worden gegevens verstuurd naar de backoffice om hiermee fietsen van een passend label te voorzien of direct opdracht te geven tot aflevering aan een fietsdepot. Het geheel digitale proces vervangt handmatige administratie van papieren labels en werken met een foutgevoelige, gezamenlijke spreadsheet.

Naadloze koppeling met zaaksysteem
De eerste resultaten van het begin 2016 opgeleverde systeem zijn erg positief. Sigmax werkt met CityControl voor fietshandhaving samen met depotapplicatie PerfectView. In Nederland wordt dezelfde combinatie al langer succesvol toegepast door onder andere Gemeente Utrecht.

Lees meer in onderstaande case study: