Leuven Wapen CityControl
News

Leuven verlost van fietsoverlast dankzij CityControl

De Belgische stad Leuven breidt haar dienstenpakket bij Sigmax uit met CityControl fietshandhaving. Met de toepassing van de aanvullende module profiteert Leuven van eenvoudiger handhaving. Minder ‘vergeten’ en fout geparkeerde fietsen scheppen ruimte, wat de leefbaarheid in de historische binnenstad ten goede komt.

CityControl lost voor Leuven chronisch fietsprobleem op

Met CityControl voeren medewerkers van de politiezone Leuven relevante gegevens over fietswrakken en foutief en gevaarlijk geplaatste fietsen in op hun smartphone. Dit gebeurt op locatie, waardoor data ter plaatse kan worden verrijkt met GPS-gegevens en één of meerdere foto’s. Vanaf de smartphone worden gegevens verstuurd naar de backoffice om hiermee fietsen van een passend label te voorzien of direct opdracht te geven tot aflevering aan een fietsdepot. Het geheel digitale proces vervangt handmatige administratie van papieren labels en werken met een foutgevoelige, gezamenlijke spreadsheet.

Naadloze koppeling met zaaksysteem
De eerste resultaten van het begin 2016 opgeleverde systeem zijn erg positief. Sigmax werkt met CityControl voor fietshandhaving samen met depotapplicatie PerfectView. In Nederland wordt dezelfde combinatie al langer succesvol toegepast door onder andere Gemeente Utrecht.

Lees meer in onderstaande case study:

Sigmax praktijkcases

Stad Leuven

In de Belgische studentenstad Leuven is de tweewieler verreweg het belangrijkste vervoermiddel. Met behulp van Sigmax weet Stad Leuven zijn kolossale fietspopulatie goed te controleren.

Lees deze caseCheck alle cases