digitale transformatie hinderen
Blog

Hindert security mijn digitale transformatie?

Eigenlijk is digitale transformatie geen goede benaming voor de lastige opdracht waarmee organisaties de laatste jaren geconfronteerd worden.

Ronald Vehof

op 21 jul 2017

Transformatie suggereert namelijk een begin- en eindpunt. Van A naar B zoals van een ei naar een kip. Maar aan deze missie zit geen eindpunt. Het is een blijvende opdracht om de eigen business te blijven evolueren en uw organisatie door slimmer te gaan werken te onderscheiden in de markt.

Om u te gaan onderscheiden van concurrenten, is de blijvende executie van uw strategie net zo belangrijk als uw aanvankelijke doelstelling. De vraag vanuit gebruikers en klanten verandert namelijk continu, en daarmee ook uw diensten, producten en tools. Alleen door in staat te zijn te anticiperen op ontwikkelingen, en daarop uw mensen, processen en techniek aan te passen, wordt én blijft uw organisatie relevant.

Succesvolle bedrijven hebben geleerd hoe ze met die nieuwe realiteit van blijvend aanpassen kunnen omgaan. Zij onderkennen dat de enige constante factor in digitaal transformeren blijvende verandering is. Die veranderingen de baas blijven vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Het houdt in een duidelijke visie ontwikkelen, een technologisch fundament bouwen, uw klant beter leren kennen en uw gebruikers optimaal ondersteunen. ICT is daarin de absolute enabler.

Veiligheid 2.0

Van alle ICT-disciplines die aan digitale transformatie raken, zijn security en mobility de onderwerpen die het sterkst aan verandering onderhevig zijn. Recente cyberaanvallen als WannaCry en (Non)Petya hebben vooral organisaties geraakt die het tempo van verandering niet bij kunnen benen. Als updates niet gedraaid worden, medewerkers op malafide URL’s klikken en uw processen niet zijn voorbereid op gegijzelde systemen, dan bindt u de kat op het spek van de rampspoed. Digitale transformatie geeft het signaal af om aan de slag te gaan met de volgende generatie van beveiliging, zoals geen software gebruiken die passief en reactief functioneert, maar software toepassen die gebruikers van tevoren op de hoogte stelt van gevaren en uitlegt waarom bijvoorbeeld een mailtje wordt geblokkeerd. Een goede beveiliger checkt immers ook niet alleen of u er betrouwbaar uitziet, maar zal u daadwerkelijk fouilleren.

De link van security naar mobility is snel gelegd. Als u moderne werkplekken wilt inrichten én beschermen, is beveiliging van de smartphone en laptop onderweg en thuis net zo belangrijk als het inrichten van security op kantoor. Voorkomt u al dat medewerkers inloggen op publieke wifi-punten? En hoe gaat u om met een onveilige geconfigureerde thuisrouter of NAS? Ook buiten uw kantoormuren liggen grote risico’s op de loer als cybercriminelen het op uw organisatie voorzien hebben.

We blijven op de digitale snelweg koersen

Komende maanden zal ik vanwege de nieuwe dreigingen en uitdagingen die bedrijven confronteren in een serie nieuwe blogs dieper ingaan op het onderwerp Secure Mobile. Ook een heet hangijzer als de naderende GDPR-wet zal daarin niet onbesproken blijven. Beveiliging inbouwen is één ding maar het zo toepassen dat uw organisatie flexibel blijft en uw medewerkers het niet als hinderlijk ervaren is een tweede. Digitaal transformeren gaat over vooruitgang: slimmer beveiligen en mobility faciliteren. Cybercrime is soms schrikken, maar u hoeft daarvoor niet op de rem te trappen.

Onze downloads Bezoek onze inspiratiesessies

Ronald Vehof

Ronald Vehof is Operationeel Directeur bij Sigmax ICT Specialisten.

Meer blogs van Ronald
Sigmax praktijkcases