Wegsleepregeling Amsterdam
News

Wegsleepregeling Amsterdam levert eerste resultaten op

Met moderne, betrouwbare technologie van Sigmax heeft Gemeente Amsterdam haar wegsleepregeling opnieuw ingericht. Via de module Wegsleepregeling van CityControl maken handhavers complete registraties van voertuigen die op de verkeerde plaats of het verkeerde moment in Amsterdam staan geparkeerd.

De nieuwe, effectief ingerichte wegsleepregeling van de Gemeente Amsterdam leidt tot een beter leefbare stad. De volledige ondersteuning van Mulderfeiten, bestuursrechtelijke handhaving en TVM (tijdelijke verkeersmaatregel), maakt dat de op maat ingerichte wegsleepmodule van CityControl een sluitende keten biedt voor handhaving. Dit leidt tot hoogwaardige registraties en betrouwbare opvolgingen van parkeerovertredingen die wegslepen of verplaatsen van een voertuig tot gevolg hebben.

A-Z ketendekking: van constatering tot afhandeling

In combinatie met depotsysteem PerfectView biedt CityControl complete functionaliteit voor alle handhaaf-scenario’s. Op basis van ANPR-kentekenherkenning, GPS-plaatsbepaling en de reden van toepassing van spoedeisende bestuursdwang, worden voertuiggegevens via een koppeling met het RDW-voertuigregister verrijkt. Tezamen met foto’s en schadeschetsen vormt dit een sluitende en volledige vastlegging van de sleepactie.

Deze zogenaamde ‘sleepbon’ wordt vanuit CityControl naar PerfectView gestuurd voor opslag en verdere (financiële) afhandeling. Via de Backoffice kunnen van de uitgevoerde sleepacties uitgebreide overzichten en statistieken worden opgevraagd. De oplossing biedt ook ondersteuning voor resourceplanning en werkopdrachten.

“Met het nieuwe systeem van Sigmax verkrijgen we betere regie in onze processen en het parkeerbeleid”, zegt Henk van Geemen, Projectleider & Adviseur Handhaving bij de Gemeente Amsterdam. “Uiteindelijk is ook de burger gebaat bij een veilig en toegankelijk Amsterdam.”

Weggesleept, en dan?

Eigenaren worden voor zover mogelijk geïnformeerd dat hun voertuig is verplaatst of weggesleept. De eigenaar/houder van het voertuig ontvangt een brief met daarin de informatie wanneer het voertuig is verplaatst of weggesleept, om welke reden en waar zij hun voertuig kunnen ophalen.

Minder overlast en slimmer benutten van middelen

De Wegsleepmodule van CityControl wordt in Amsterdam via 10 mobiele devices en voor circa 12.000 jaarlijkse wegsleepacties gebruikt. Naast dat het nieuwe systeem moet leiden tot minder overlast door foutief of hinderlijk geparkeerde voertuigen, maakt CityControl voor opdrachtgevers als Amsterdam efficiëntere inzet van mensen en materialen mogelijk. “Het is prettig dat handhavers via een compleet digitaal proces kunnen werken, wat minder gevoelig is voor fouten”, geeft Van Geemen aan. “Dit systeem betekent een geweldige vooruitgang en laat ons volledig aan onze gemeentelijke opdracht voldoen.”

Meer over CityControl

Sigmax praktijkcases

Gemeente Utrecht

Utrecht is de eerste gemeente die een volledig digitaal handhavingssysteem voor de fiets in gebruik heeft genomen: BikeControl. In het hele traject stond lean denken en met een duidelijke visie toewerken naar een integrale, aaneengesloten keten centraal.

Lees deze caseCheck alle cases

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo past voor de eerste keer een nieuwe methodiek toe bij een aanbestedingstraject binnen de IT en parkeerdienstverlening. Middels the Best Value Procurement methodiek (BVP) koos gemeente Venlo Sigmax als partner.

Lees deze caseCheck alle cases

Gemeente Zaanstad

In Zaanstad kunnen bewoners en bedrijven sinds kort hun parkeerzaken vanuit huis regelen, online of telefonisch. Sigmax hielp de gemeente bij de overstap naar digitaal parkeren, en de handhaving daarop.

Lees deze caseCheck alle cases

Stad Leuven

“We weten nu precies: die specifieke fiets staat daar. Zouden we dit systeem niet hebben, dan zouden we in het depot fietsen met de hand nog steeds zelf moeten opzoeken. Het was een huzarenwerk om binnen een jungle van tweewielers een bepaalde fiets ertussenuit te halen.”

Koen Wouters, hoofdcommissaris Leuven

Lees deze caseCheck alle cases