Sigmax pand Capitool

Privacy & cookies

Uw privacy is belangrijk. Daarom is Sigmax duidelijk en open over de manier waarop wij gegevens over u verzamelen en gebruiken. In dit document vindt u onze privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer. Deze zijn van toepassing op de websites van Sigmax en alle producten en diensten die verband houden met deze verklaringen of die bij verwijzing hierin zijn opgenomen. Met de verzamelterm Sigmax worden in dit document Sigmax Law Enforcement B.V., Sigmax Public Transport B.V., Sigmax Field Mobility B.V., Sigmax Mobile Solutions B.V., Sigmax Shared Services B.V., Sigmax BV te België en SequriX B.V. bedoeld.

Algemeen

Gebruik van deze site van Sigmax en de daarmee verbonden sites van Sigmax en/of haar dochtermaatschappijen, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door Sigmax met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Sigmax verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door de Sigmax business units worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Sigmax zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Sigmax uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Sigmax geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Sigmax uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Sigmax zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Sigmax aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Sigmax verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Download onderstaand de ‘Privacyverklaring, Cookieverklaring en Disclaimer 2020’ van Sigmax:

Privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer Sigmax 2022

Heeft u een verzoek met betrekking gebruik van uw persoonlijke informatie, neem dan contact op via ons Privacy Center:

Sigmax Privacy Center

Sigmax Shared Services

KVK 73242721
BTW NL859417773B01

Sigmax Mobile Solutions

KVK 08176870
BTW NL8195.30.906.B01

Sigmax Law Enforcement

KVK 08176862
BTW NL8195.30.852.B01

Sigmax Field Mobility

KVK 08181837
BTW NL8199.34.240.B01

SequriX

KVK 58699848
BTW NL85.3144.722B01