Artboard 1

De veilige en leefbare stad

COÖRDINEER
EN HANDHAAF
DE VEILIGE EN LEEFBARE STAD

Met City Enforcement

Coördineer en handhaaf

de veilige en leefbare stad
met City Enforcement

De veilige en leefbare stad is een plek waarin iedereen zich thuis voelt en rekening houdt met de ander. Hiervoor bestaan omgangsvormen, over bijvoorbeeld stalling van voertuigen, stroomlijning van verkeer en regulering van afval. Door samen één lijn te bewandelen in visie én handelen, ontstaat er voor iedereen fijne leefomgeving.

Complete oplossing

Met de producten CityControl en CityPermit biedt Sigmax binnen één suite oplossingen voor vergunningen, toezicht en handhaving.

Onderdelen van de suite kunnen zowel individueel als gecombineerd worden ingezet. Dit resulteert in een significant betere uitwisseling van informatie binnen de gehele keten, waarvan alle betrokken stakeholders profiteren.

CityControl

CityControl 7 is het digitale platform voor de parkeer, camera en de brede handhaving.

Lees verder

CityPermit

CityPermit is het online vergunningen systeem voor de uitgifte van vergunningen en ontheffingen op kenteken.

Lees verder
City Enforcement Thema's

City Enforcement thema's

City Enforcement is de software suite voor het coördineren en handhaven van een veilige en leefbare stad.

Met de combinatie van een handhavingsplatform en vergunningen systeem worden vijf verschillende thema’s ondersteund. Het gebruik van City Enforcement zorgt voor meer efficiëntie, meer gebruiksgemak, meer inzicht en een betere sturing.

Case

Gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar is trots op een prachtig historisch centrum met vele honderden rijksmonumenten, grachten en een wereldberoemde kaasmarkt. Sigmax helpt de Noord-Hollandse gemeente toegang van voertuigen tot het hart van de stad te controleren.

Lees deze caseCheck alle cases

Case

Gemeente Amsterdam

Verbetert handhaving in een grote stad met verschillende computersystemen voor een zevental stadsdelen? Het antwoord laat zich raden. Eén systeem werkt beter. Met een breed gedragen keuze voor uniformiteit met Sigmax CityControl, breekt voor de dienst Handhaving & Toezicht in de Gemeente Amsterdam een nieuw tijdperk aan.

Lees deze caseCheck alle cases

Case

Gemeente Schiedam – scanauto

Sinds 20 augustus 2019 zet de gemeente Schiedam een scanauto in met rechtstreekse koppeling met Sigmax’ handhavingsplatform CityControl.

Lees deze caseCheck alle cases

Case

Gemeente Utrecht

Utrecht is de eerste gemeente die een volledig digitaal handhavingssysteem voor de fiets in gebruik heeft genomen: BikeControl. In het hele traject stond lean denken en met een duidelijke visie toewerken naar een integrale, aaneengesloten keten centraal.

Lees deze caseCheck alle cases