Artboard 1

De veilige en leefbare stad

Coördineer
en handhaaf
de veilige en leefbare stad

Met City Enforcement

Coördineer en handhaaf

de veilige
en leefbare stad
met City Enforcement

De veilige en leefbare stad is een plek waarin iedereen zich thuis voelt en rekening houdt met de ander. Hiervoor bestaan omgangsvormen, over bijvoorbeeld stalling van voertuigen, stroomlijning van verkeer en regulering van afval. Door samen één lijn te bewandelen in visie én handelen, ontstaat een voor iedereen fijne leefomgeving.

City Enforcement thema's

Met City Enforcement worden vanuit één software oplossing vijf thema’s ondersteund: Parkeren en verblijf, Selectieve toegang, Schoon, heel en veilig, Natuur en vaarwater en Ondermijning. Het gebruik van één oplossing zorgt voor meer efficiëntie, meer gebruiksgemak, meer inzicht en een betere sturing. De softwareoplossingen van City Enforcement ondersteunen vanuit deze basis gemeenten en uitvoerende organisaties op het gebied van parkeren en brede handhaving.

Met City Enforcement worden vanuit één software oplossing vijf thema’s ondersteund:

Case

Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen moderniseerde en digitaliseerde haar gehele parkeerbeleid door CityPermit in gebruik te nemen. Dit is het online parkeervergunningensysteem van Sigmax.

Lees deze caseCheck alle cases

Case

Gemeente Amsterdam

Verbetert handhaving in een grote stad met verschillende computersystemen voor een zevental stadsdelen? Het antwoord laat zich raden. Eén systeem werkt beter. Met een breed gedragen keuze voor uniformiteit met Sigmax CityControl, breekt voor de dienst Handhaving & Toezicht in de Gemeente Amsterdam een nieuw tijdperk aan.

Lees deze caseCheck alle cases

Case

Stad Leuven

In de Belgische studentenstad Leuven is de tweewieler verreweg het belangrijkste vervoermiddel. Met behulp van Sigmax weet Stad Leuven zijn kolossale fietspopulatie goed te controleren.

Lees deze caseCheck alle cases
City Enforcement Oplossingen

Complete oplossing

Met de producten City Permit en City Control biedt Sigmax binnen één platform oplossingen voor het vergunningen-, handhaving- én invorderingsproces.

Onderdelen van het platform kunnen zowel individueel als gecombineerd worden ingezet. Dit resulteert in een significant betere uitwisseling van informatie binnen de gehele keten, waarvan alle betrokken stakeholders profiteren.

CityControl

CityControl is het digitale platform voor het uitvoeren van toezicht en handhaving.

Lees verder

CityPermit

CityPermit is het online vergunningen systeem voor de uitgifte van vergunningen en ontheffingen op kenteken.

Lees verder