Gemeente Amsterdam

“Voorheen waren boa’s en backoffice medewerkers uren bezig om na een dienst bonnetjes in te voeren. Nu we gegevens in real-time direct op locatie opslaan, levert dat iedereen aanzienlijke tijdswinst op. Het laat zien dat Sigmax gewoon een heel goed doordacht product biedt.”

Woordvoerder Gemeente Amsterdam

Werken met één systeem: grote vooruitgang voor handhaving in hoofdstad

De wirwar van in de loop der tijd opgebouwde handhavingsraamwerken functioneerde voor Amsterdam niet bepaald prettig. De drie verschillende systemen en vijf manieren van werken, wierp voor circa 450 BOA’s in Amsterdam barrières op. Elk stadsdeel had qua ICT een eigen koninkrijk, waardoor ook de handhaafoplossingen uiteen liepen. Als gevolg hiervan werd informatie tussen de verschillende stadsdelen onvoldoende gedeeld, met als resultaat een feilbaar en inefficiënt handhavingsproces.

Van gesloten informatiesilo’s naar vlotte informatiesamenwerking

Informatie-uitwisseling was nagenoeg onmogelijk. Te weten komen hoeveel bonnen op bepaalde feitcodes werden uitgeschreven, vroeg om een export uit elk afzonderlijk systeem. “Zo konden we nooit slagvaardig zijn”, laat een woordvoerder van de gemeente Amsterdam weten. “Beleid effectief uitvoeren vraagt om passende tooling.”

Met het opheffen van de deelgemeentes in de stad, ontstond zowel bij beleidsmakers als handhavers zelf de wens om naar een uniform systeem over te stappen. Na een uitgebreid Europees aanbestedingstraject waarin Amsterdam diverse partijen flink aan de tand voelde, werd Sigmax in 2016 geselecteerd als leverancier. Met CityControl zijn alle handhavers in een zeer kort tijdsbestek voorzien van dezelfde software. Naast de BOA’s op straat met hun smartphones, werken ook backoffice medewerkers, teamleiders, managers en analisten binnen hetzelfde systeem. En dus kunnen voortaan veel sneller overzichten opgemaakt en gedeeld worden, met efficiëntere inzet van personeel tot gevolg.

CityControl maakt het voor Amsterdam mogelijk te handhaven op de ‘Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte’ (BBOOR). Lees hier meer over deze nieuwe functionaliteit.

Naar het nieuwsbericht

Effecten informatie gestuurd handhaven (IGH) zijn merkbaar

Niet iedere burger vindt het leuk, maar dankzij het efficiënt werkende systeem worden meer bonnen geschreven, geeft de gemeente aan. “Het systeem werkt goed, dat maakt dat verbaliseren makkelijker en sneller gaat.” Voorheen schreven sommige BOA’s met de hand, of vielen de apparaten vaak uit. “Nu gaat het in één keer goed”, aldus Amsterdam.

De komst van CityControl stelt de gemeente Amsterdam ook in staat waarschuwingen in te zetten. Een nieuwe functie die zeer van pas komt. “Zo kunnen we een duidelijk signaal afgeven zonder een bon uit te schrijven”, licht de woordvoerder toe. En daarnaast worden in de mobiele software ook waarnemingen geregistreerd. “We beoordelen situaties als zijnde OK of niet-OK, met een korte toelichting en/of foto.” Ook op die manier kunnen handhavers een digitaal dossier aanleggen, zonder dat een incident direct tot het bekeuren van een overtreding leidt. Voorbeelden zijn overlast van scooters ’s avonds in een winkelcentrum en het maken van afspraken met ondernemers over afval. Door over een langere periode te observeren en registreren en op basis daarvan het besluit tot verbalisering te nemen, wordt een situatiebeoordeling eerlijker, legt de woordvoerder uit. “Zoals dat nu werkt, gaat het heel goed.”

De overstap naar CityControl, dat is voorbereid op informatie gestuurd handhaven (IGH), laat Amsterdam niet alleen reactief werken, maar ook preventief optreden. Informatie die nu gedeeld wordt tussen handhavers, maakt met de historische data en analysemogelijkheden van het systeem mogelijk dat opgemerkt kan worden waar bijvoorbeeld extra inzet vereist is. Ook kan een specifieke opdracht worden meegegeven. Zo leert de handhaving bij een evenement in de ene wijk van de stad, snel van een voorafgaande of (vrijwel) gelijktijdige grote gebeurtenis.

Projectleider Arjan van den Noort van Sigmax kijkt tevreden terug op de snelle in gebruik name van CityControl in Amsterdam. “We zijn er trots op dat we zo snel hard- en software als totaaloplossing konden leveren”, zegt hij. “De hoeveelheid extra werk die we buiten de oorspronkelijke scope moesten leveren, was minimaal. Dat tekent de kwaliteit en compleetheid van het tegenwoordige CityControl product.”

Verbreding van taken

Naast personen worden in Amsterdam met de nieuwe software ook bedrijven geverbaliseerd. Amsterdam: “Bij personen scannen we met de nieuwe devices bijvoorbeeld het rijbewijs om via de RDW aan gegevens te komen. Maar bij bedrijven was voor ons de uitdaging om via de KvK erachter te komen wie de bestuurders zijn. Want je kunt niet iemand achter de kassa zomaar een bon geven. Dankzij de koppelingen van CityControl kunnen we ook in die eis voorzien.”

 

CityControl wordt ingezet op handhaving van de maar liefst 19 thema’s van de stad Amsterdam. Dat leidt tot een bijzondere mix van taken. “Problematiek rond horeca, prostitutie, taxi’s en Airbnb vereist een unieke aanpak. Ook is besloten de bestuurlijke boete te gaan implementeren (zie kader), met gevolg voor het werk van de BOA’s”, laat de gemeente weten. CityControl bedient handhavers hierin op hun wenken. “Voorheen waren er nog wel eens klachten over de hoeveelheid taken en de werkdruk. Maar er zijn nu veel meer middelen en mogelijkheden om het werk te doen.”

CityControl transformeert modus operandi

De gemeente weet uit ervaring dat het lastig is een verandering te introduceren met daaraan gekoppeld een nieuwe manier van werken. “We krijgen positieve geluiden van mensen die graag efficiënter willen werken.” Een concreet voorbeeld: voorheen waren BOA’s en backoffice medewerkers uren bezig om na een dienst bonnetjes in te voeren. “Nu we gegevens in real-time direct op locatie opslaan, levert dat iedereen aanzienlijke tijdswinst op. Het laat zien dat Sigmax gewoon een heel goed doordacht product biedt”, laat de gemeente weten.

Meer over Sigmax CityControl

Waarom kiezen voor Sigmax

25

Jaar ervaring

3

Business units

4

Landen actief

360+

Klanten

2

Offices

79

Software Developers

150+

Sigmax Professionals

100%

Empowering Professionals Everywhere

Ontdek Sigmax
Bekijk ook de volgende oplossingen
Sigmax praktijkcases

Gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar is trots op een prachtig historisch centrum met vele honderden rijksmonumenten, grachten en een wereldberoemde kaasmarkt. Sigmax helpt de Noord-Hollandse gemeente toegang van voertuigen tot het hart van de stad te controleren.

Lees deze caseCheck alle cases

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo past voor de eerste keer een nieuwe methodiek toe bij een aanbestedingstraject binnen de IT en parkeerdienstverlening. Middels the Best Value Procurement methodiek (BVP) koos gemeente Venlo Sigmax als partner.

Lees deze caseCheck alle cases

Gemeente Zaanstad

In Zaanstad kunnen bewoners en bedrijven sinds kort hun parkeerzaken vanuit huis regelen, online of telefonisch. Sigmax hielp de gemeente bij de overstap naar digitaal parkeren, en de handhaving daarop.

Lees deze caseCheck alle cases