Ring Antwerpen LEZ
News

CityControl vervult wens van schonere binnenstad Antwerpen

De stad Antwerpen kan letterlijk opgelucht adem halen. Na jarenlange intensieve voorbereiding is de stad er begin deze maand in geslaagd de lage-emissiezone (LEZ) in te voeren. Mede dankzij CityControl beleeft de stad daarmee een historische primeur.

Het is zover: vervuilende voertuigen komen de binnenstad van Antwerpen niet meer in. Alle ingangswegen worden gecontroleerd via een camerasysteem dat in verbinding staat met CityControl van Sigmax. “Wie met een vieze auto of vrachtwagen de stad toch probeert in te komen, wordt met de nummerplaat opgemerkt door het slimme systeem. Dankzij Sigmax worden gegevens direct nagetrokken”, zegt Guido Slangen, afdelingsverantwoordelijke Mobiliteit en Parkeren bij de Gemeente Antwerpen.

De maatregel is op 1 februari 2017 gestart en zal resulteren in een aanmerkelijke verbetering van de luchtkwaliteit. Maar eenvoudig was het niet. De invoering van de LEZ kende een voorbereiding van twee jaar. Naast het klaarstomen van de techniek betekende de milieumaatregel ook een flinke klus op politiek vlak. “Er is heel wat water door de Schelde gevloeid om met alle betrokkenen tot overeenstemming te komen”, geeft Slangen aan. “Het is een kans om het wagenpark van Antwerpen te vernieuwen.” Trots is de stad zeker op deze mijlpaal.

Aanscherping vanaf 2020

In 2020 en 2025 worden de toelatingsnormen in Antwerpen nog strenger. Ook gaan vanaf deze data andere (nog bekend te maken) tarieven gelden.

Centrale rol voor CityControl

Software van Sigmax faciliteert handhaving van de nieuwe regel. Beelden van overtreders worden automatisch ingeladen en verrijkt met persoonsgegevens zodat deze geaccordeerd kunnen worden. Overtreders ontvangen thuis een kennisgeving met het boetebedrag. Inning en bewaar afhandeling vindt vervolgens plaats in CityControl.

Gezondheid Antwerpenaar grote winnaar

Verwacht wordt dat dankzij invoering van de LEZ uitstoot van schadelijke gassen tot 50 procent gereduceerd kan worden. Hierin is meegenomen dat het binnen de regels van de LEZ mogelijk blijft dat bestuurders van auto’s die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, tot een maximum van 8 dagen per jaar een vrijstelling kunnen kopen. “Dit kan van tevoren via een website of binnen 24 uur na het betreden van de stad bij de parkeerautomaten met touchscreen”, legt de medewerker van de gemeente uit.