Scanauto
Blog

Volledig digitale parkeercontrole in 3 stappen

Wordt in uw gemeente de parkeerhandhaving nog handmatig uitgevoerd? Steeds meer gemeenten ervaren de voordelen van een scanauto (of scanscooter). Wanneer uw gemeente overweegt om een scanauto in te zetten, komt u voor veel keuzes te staan. Middels deze blog helpen we uw gemeente bij het kiezen van een passende scanoplossing voor digitale parkeerhandhaving. Hierbij gaan we in op de voorwaarden van het gebruik, de samenstelling en de uitvraag van de scanauto.

Stap 1. De voorwaarden voor het gebruik van een scanauto

Een succesvolle inzet van een scanvoertuig is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de grootte van uw parkeergebied en de digitaliseringsgraad van uw gemeente. Als het gaat om de grootte van parkeergebieden zien we dat gemeenten met 1700 betaalde parkeerplaatsen al scanoplossingen toepassen. Daarnaast is ook de digitaliseringsgraad van belang. Boven de 80% neemt de effectiviteit aanzienlijk toe. Een scanvoertuig wordt daarom ook als het sluitstuk gezien in de digitaliseringslag op het gebied van parkeren.

Stap 2. De samenstelling van de scanauto

Met het CityControl platform beschikt uw gemeente over de functionaliteit voor het controleren, beoordelen en opvolgen van zowel fiscale als Mulder overtredingen. Door een scanvoertuig hierop aan te sluiten, wordt het scannen van kentekens gedigitaliseerd. In de samenstelling van een scanvoertuig zijn een aantal keuzes van belang. Om uw gemeente te helpen bij de afweging voor een scanauto zetten we vier keuzes op een rij:

Scanscooter of scanauto?

Als het gaat om de spreiding, omvang en dichtheid van parkeergebieden wordt er een afweging gemaakt tussen verschillende soorten voertuigen. In de praktijk komt dit doorgaans neer op een keuze tussen een scanscooter of een scanauto. In drukke en dicht op elkaar liggende gebieden kunnen scanscooters efficiënt worden ingezet. Liggen de gebieden wijder verspreid, dan wordt een scanauto aanbevolen.

Toch prefereren veel gemeenten een scanauto boven een scanscooter. Onderliggende redenen hiervoor zijn de kwetsbaarheid van tweewielers in het verkeer, de impact op de bestuurder bij langdurig gebruik, het meekomen in het verkeer als het gaat om snelheid en het gebruik van de oplossing bij slechte weersomstandigheden.

Fossiel of elektrisch rijden?

Zowel de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente als de beeldvorming naar burgers toe spelen vaak een belangrijke rol in deze keuze voor een scanauto. In 2020 waren 100% van de door Sigmax geleverde scanvoertuigen volledig elektrisch. Hierin zijn de Renault Zoë en Nissan Leaf de meest ingezette voertuigen. De scanapparatuur die bevestigd wordt op het dak van het voertuig werkt volledig draadloos met de bediening in het voertuig, waardoor er geen aanpassingen nodig zijn aan het voertuig.

Opvolging op straat of op afstand?

Waar de ene gemeente alle gedetecteerde ‘suspects’ doorstuurt naar de opvolgers op straat, voert een andere gemeente de beoordeling volledig op afstand uit met DeskControl. Een combinatie van beide opties is ook mogelijk. Hierbij worden alle suspects met DeskControl beoordeeld, en worden alleen de twijfelgevallen, buitenlandse kentekens en / of wanbetalers doorgestuurd naar de opvolgers op straat. Met het gebruik van DeskControl zijn naast de foto’s van het kenteken ook omgevingsfoto’s aanbevolen. Daarom is het van belang dit bij uw uitvraag van de scanunit aan te geven. DeskControl is standaard inbegrepen in CityControl 7.

Alleen fiscaal of ook foutparkeren?

Naast de handhaving op betaald parkeren kunt u ook handhaven op foutparkeren. Dat kan in combinatie met opvolgers op straat die de foutparkeerders middels een Mulderfeit opvolgen of (al dan niet in de toekomst) volledig op afstand. Voor de handhaving op foutparkeren is een nauwkeurige GPS-bepaling door de scanapparatuur aanbevolen zodat het systeem automatisch kan bepalen of een voertuig in een parkeervak staat geparkeerd. In combinatie met de foto’s als bewijslast, vindt zo een effectieve controle en opvolging plaats.

Stap 3. De uitvraag van een scanauto

Voor een passende scanoplossing is een goede uitvraag van belang. Hierbij drie tips:

1. Inventariseer de functionaliteit die u al in huis heeft

Om ervoor te zorgen dat u geen dubbele functionaliteiten, koppelingen, onderhoud en beheer uitvraagt, is de eerste stap een inventarisatie van de functionaliteit die u al in huis heeft. Met het nieuwe platform CityControl 7 is DeskControl bijvoorbeeld standaard inbegrepen voor uw gemeente, ongeacht of u al gebruik maakt van een scanauto. Evenals de software voor mobiele opvolging. Neem contact op met één van onze adviseurs als u ondersteuning wenst bij deze inventarisatie.

2. Bepaal uw toekomstperspectief

De primaire aanleiding voor een scanauto is veelal een efficiëntere parkeerhandhaving en optimalisatie van het beleid. Toch speelt de scanauto ook een steeds grote rol in het vergroten van de leefbaarheid binnen gemeenten. Zo ontstaat er steeds meer aandacht voor een vroegtijdige signalering van afval bij ondergrondse containers en handhaving op bijvoorbeeld milieuzones, stadsafsluitingen en fietsoverlast. Laat u informeren om te kijken wat voor u relevant is.

3. Vraag de scanauto uit die past bij uw situatie

Nederland loopt voorop als het gaat om scantechnologie. Hierbij zijn een aantal bewezen scanauto leveranciers in de markt. Met CityControl heeft u een onafhankelijk handhavingsplatform voor het aansluiten van verschillende scanauto’s. Graag ondersteunen we u bij de uitvraag van de scanauto, zodat u beschikt over een scanoplossing die aansluit bij uw situatie.

Meer informatie ontvangen?

Wilt u meer informatie ontvangen neem contact op met één van onze adviseurs. 

  Uw gegevens

   

   

   

  Sigmax praktijkcases

  Gemeente Schiedam

  “Door het inzetten van scanauto’s hebben de handhavers meer tijd voor hun andere taken.”

  Burgemeester Schiedam

  Lees deze caseCheck alle cases
  Sigmax empowers professionals samen met