Sigmax Law Enforcement heeft zich aangesloten bij de eerste standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten en leveranciers. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht gemeenten een verwerkersovereenkomst af te sluiten met alle partijen die namens hen persoonsgegevens verwerken, zoals ICT en software leveranciers. Vanaf 1 januari 2020 wordt de gemeentelijke verwerkersovereenkomst, opgesteld door de VNG, voor alle Nederlandse gemeenten algemeen verbindend.

Leo van den Ende, CEO Sigmax: “Door de standaard verwerkersovereenkomst met gemeenten te gebruiken kunnen we eenvoudiger en sneller tot goede afspraken komen. Beide partijen weten nu exact waar ze aan toe zijn wat betreft persoonsgegevensverwerking bij het aangaan van een partnership. We zijn dan ook erg blij met deze beweging.”