Empowering professionals Sigmax

Sigmax support op afstand

Welkom op de helppagina voor ondersteuning op afstand door Sigmax. Klik op aanwijzing van de supportmedewerker op onderstaande knop.

Start

Disclaimer Remote Support

Door het klikken op de buttons hierboven accepteert u een sessie waarbij, vanaf afstand, een medewerker van Sigmax zich toegang verschaft tot uw computer. De programmatuur waarmee de sessie wordt uitgevoerd is met veel zorgvuldigheid samengesteld, echter het kan voorkomen dat deze programmatuur -om welke reden dan ook- niet functioneert zoals beoogd. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat schade ontstaat aan bijvoorbeeld programmatuur of data op uw pc. Sigmax is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van de ondersteuning op afstand dienst. Indien u klikt op de buttons hierboven, gaat u akkoord de bovenstaande voorwaarden.

Let op: In het kader van geldende AVG-wetgeving willen we u vragen documenten, webpagina’s en applicaties welke gevoelige informatie bevatten van tevoren te sluiten en op te slaan.