VRM case header

VRM

De LevelLog is een innovatief product dat het monitoren van grondwaterstanden met het Internet of Things koppelt. Baanbrekende technologie van Sigmax ondersteunt de vernieuwende visie van de Apeldoornse leverancier VRM op grondwaterniveaumetingen.

De dankzij Sigmax eenvoudig te gebruiken en met het Internet of Things verbonden grondwatermeter, speelt slim in op wereldwijde klimaatvraagstukken

Met de LevelLog hebben VRM en Sigmax samen een grensverleggend product ontwikkeld, dat gebruikers in staat stelt op een efficiënte en accurate manier het grondwaterpeil te meten. Dankzij de unieke, aan te passen eigenschappen van de – met het Internet of Things verbonden oplossing – is VRM met de LevelLog ook voorbereid op toekomstige klantgroepen en -wensen.

Het klimaat verandert. De wereldgemiddelde temperatuur stijgt en neerslag- en overstromingspatronen laten grote verschuivingen zien. In het traditioneel voor water kwetsbare Nederland is waakzaamheid geboden. De overheid heeft al maatregelen getroffen: gemeenten zijn sinds 2012 verplicht de waterstanden op een gestructureerde manier te meten en bij te houden. Deze maatregel helpt Nederland te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering.

Het IoT komt voor grote groepen gebruikers dichterbij:

“Iedereen snapt de werking en het gebruik van ons apparaat.”

Paul Gootjes, eigenaar van VRM

Digitale metingen in een trend plaatsen

Oplossingen voor het meten van grondwater bestaan al langer. Het ene product is hierin nauwkeuriger en gebruiksvriendelijker dan het andere. Maar wat vooralsnog ontbrak, was het meten van het grondwaterpeil als ontwikkeling in de tijd. VRM, een specialist in bodem- en wateroplossingen, merkte enkele jaren terug een groeiende marktbehoefte aan een apparaat dat data over het grondwaterpeil niet alleen bijhoudt, maar ook volledig digitaal verwerkt en eenvoudig is in gebruik. “Omdat ik al sinds eind jaren 90 weet wat Sigmax doet en kan, en altijd in contact ben gebleven, ben ik in 2010 met ze in gesprek gegaan over een apparaat dat in alle omstandigheden waterstanden nauwkeurig meet, gebruikmakend van innovatieve technologie. Daar is de LevelLog uitgekomen”, vertelt Paul Gootjes, eigenaar van VRM.

Klanten als gemeenten, waterleidingbedrijven en waterschappen gebruiken de LevelLog om het grondwaterpeil op de millimeter nauwkeurig te meten. “Waar concurrenten nog in centimeters meten, zijn wij veel preciezer”, zegt Gootjes. De gebruikte technologie is sonar. In de LevelLog zitten een luidspreker en microfoon verwerkt, die een geluidssignaal respectievelijk uitzenden en opvangen. Afhankelijk van de tijd die hiertussen zit – waar het geluid in de bodem precies weerkaatst wordt – stelt de LevelLog op precieze wijze het niveau van het grondwater vast. Deze data wordt opgeslagen in het geheugen van het compacte kastje en is via het 3G-datanetwerk en met een USB-verbinding uit te lezen. Gootjes: “Een reeks gegevens geautomatiseerd opslaan en deze kunnen doorsturen beantwoordt de behoefte aan snelheid vanuit de markt. Eerder kostte het oprollen en afrollen van een lint van een meetapparaat veel tijd en konden mensen met deze apparatuur alleen op locatie werken. Met de LevelLog hoef je niet in de auto of op de fiets te springen en kun je dit dus ook vanuit kantoor doen.”

VRM

Opgericht: 1906

Hoofdkantoor: Apeldoorn

Medewerkers: 20

Klanten: 500+

Specialisaties: meetsystemen, leidingsystemen, buisbewerkingen, grondboorgereedschap, geothermie

Gegevens bij de bron en op afstand uitlezen

Sigmax ontwikkelde voor VRM de eenvoudig te gebruiken Windows applicatie en bijbehorende centrale database server voor ontvangst en verwerking van over het 3G netwerk aangeboden meetdata. Deze oplossing sluit naadloos aan op de LevelLog. “Het uitgangspunt van de LevelLog was dat iedereen de werking van het apparaat moet kunnen snappen en gebruik geen uitdagingen opwerpt. Bij het apparaat wordt eenvoudige Windows 10 software geleverd waarmee statusgegevens over het apparaat zijn uit te lezen en de export van meetgegevens in Excel- of CSV-formaat plaatsvindt. De cellulaire module bezorgt gegevens via het mobiele netwerk aan een e-mailadres, maar klanten kunnen ook per SMS noodberichten ontvangen”, legt Gootjes uit. Om snel te kunnen reageren op calamiteiten als een bouwterrein dat dreigt onder te lopen, is deze SOS-functionaliteit essentieel.

“In het apparaat heeft zijn tal van slimmigheden gebouwd”, geeft de VRM-directeur aan. Zo is intelligentie ingebouwd voor energiebesparing; het apparaat leert zichzelf bijvoorbeeld te kalibreren op de juiste diepte in de grond. Ook zijn tal van instelmogelijkheden aanwezig om de LevelLog tot wel 5 jaar op één batterij te laten functioneren.

Gootjes bewondert de invulling van het samenwerkingsverband met VRM door Sigmax. “Ze hebben van begin af aan het product laten werken volgens onze wensen en die van onze klanten. Ik heb in het contact met Sigmax altijd te maken met medewerkers die de materie zelf interessant vinden en die ons snel helpen. De korte lijnen, snel concrete afspraken maken en kloppende facturen sturen; dat stel ik in deze relatie zeer op prijs.”

Meegroeien met het Internet of Things

Samen met Sigmax houdt VRM de ontwikkelingen binnen het Internet of Things in de gaten om de LevelLog in de toekomst voor nog meer toepassingen geschikt te maken. “Gemeenten zijn bezig netwerken uit te rollen om allerlei gegevens van IoT-apparaten op een betrouwbare manier centraal op te slaan. Zodra hierin sprake is van een standaard, passen wij de software die de LevelLog aanstuurt hier ook op aan”, zegt Walter Rijk, directeur Sigmax IoT Solutions. “Hetzelfde geldt trouwens voor een uitbreiding naar een cloudplatform als Microsoft Azure.”

Voordelen Sigmax Internet of Things oplossingen

 

  • Security-first benadering
  • High-performance gegevensverwerking
  • Maatwerk in B2B-software
  • Multi-interfaced koppeling met een multitenant ecosysteem
  • Gebruikmaken van een slim, schaalbaar en zelf te onderhouden platform

Sigmax expertises

Sigmax helpt professionals een stuk efficiënter en prettiger te werken. We ontwikkelen innovatieve software voor het openbaar vervoer, handhavingsorganisaties, gemeenten, field service organisaties en beveligingsbedrijven. Bekijk hier onze expertisegebieden.

Bekijk al onze oplossingen

Wat is uw doel?

Ontdek waarmee wij uw organisatie kunnen helpen. Of bekijk hier wat wij voor onze klanten realiseerden.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wat we voor klanten realiseerden
Bekijk ook de volgende oplossingen