Gemeente Den Haag milieuzone

Gemeente Den Haag scherpt milieuzone verder aan

Met ingang van 1 juli 2021 geldt er in Den Haag een milieuzone voor oude personenauto’s en bestelauto’s die op diesel rijden. Dieselauto’s die veel uitlaatgassen uitstoten, mogen dan een deel van de stad niet meer in. De maatregel zorgt voor schonere lucht In Den Haag. 

‘We werken dagelijks aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad, want dat is goed voor de gezondheid van iedereen. Daarom weren we vieze vrachtauto’s én autobussen’, stelt wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). 

Controle door cameratoezicht 

Om hier controle op uit te voeren staan in de milieuzone vaste en verplaatsbare ANPR-camera’s van Connection Systems. De camera scant de kentekenplaat van de voertuigen die de milieuzone binnenrijden. Vervolgens beoordelen handhavers op afstand, binnen CityControl, de meegestuurde voertuiggegevens en foto’s van de overtreders. 

Milieuzone dieselauto’s 

Ieder type auto stoot een hoeveelheid uitlaatgassen uit. Die uitstoot is bepaald aan de hand van gegevens van de fabrikant van de auto en wordt uitgedrukt in een emissieklasse. Dat is een cijfer dat aangeeft hoe schoon een voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig. Voertuigen die niet aan de voorwaarden voldoen en toch een milieuzone inrijden, krijgen een boete. 

Op 1 juli start de gemeente met een gewenningsperiode van 3 maanden. In die periode krijgt u een waarschuwingsbrief als u de regels van de milieuzone overtreedt. De gemeente geeft dan nog geen boetes. 

Mag u met uw dieselauto de Haagse milieuzone niet inrijden, maar moet u wel in het gebied zijn? Dan kunt u gebruikmaken van het openbaar vervoer of verschillende deelmobiliteitoplossingen, zoals deelfietsen, deelscooters een deelauto. 

Sigmax empowers professionals samen met