Scanauto gemeente Utrecht
News

Gemeente Utrecht zet belangrijke stap in parkeerhandhaving met scanauto

Gemeente Utrecht zet per augustus 2020 een belangrijke stap in de optimalisatie van de handhavingsketen ‘betaald parkeren’. Vanaf nu worden miljoenen scans vanuit vier scanauto’s rechtstreeks aangeboden bij het handhavingsplatform CityControl. In het verleden maakte de gemeente gebruik van een tweede platform om zo alle scans te beoordelen op een geldig parkeerrecht.

Het team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) van de gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare ruimte op de thema’s ‘schoon, heel & veilig’ en parkeercontroles. Voor deze parkeercontroles maakt het team actief gebruik van vier scanauto’s, waarbij iedere scanauto maar liefst 1.200 voertuigen per uur registreert.

Efficiënte werkwijze

Sinds november 2019 voert de gemeente de parkeerhandhaving centraal uit vanuit het stadskantoor. Dit doen zij met behulp van Sigmax’ DeskControl: op basis van duidelijk beeldmateriaal worden suspects beoordeeld en afgehandeld (al dan niet met nacontrole op straat). Dit resulteerde destijds in een belangrijke optimalisatieslag.

Miljoenen scans rechtstreeks naar CityControl

Om de scans te beoordelen op een geldig parkeerrecht, maakte de gemeente gebruik van een tweede platform. Scans zonder geldig parkeerrecht werden als suspects aangeboden bij CityControl voor verdere afhandeling. De gemeente heeft er nu voor gekozen om de miljoenen scans rechtstreeks vanuit de scanauto bij CityControl aan te leveren. Door gebruik te maken van minder systemen en koppelingen is de kans op storingen aanzienlijk kleiner en kunnen data-analyses eenvoudig worden uitgevoerd.

Sigmax praktijkcases

Gemeente Schiedam

“Door het inzetten van scanauto’s hebben de handhavers meer tijd voor hun andere taken.”

Burgemeester Schiedam

Lees deze caseCheck alle cases