Gemeente Amsterdam Fietshandhaving

Gemeente Amsterdam – fietshandhaving

Jaarlijks zorgen duizenden weesfietsen, hinderlijke gestalde (brom)fietsen en fietswrakken voor overlast in de hoofdstad. Om de stad veilig en leefbaar te houden, heeft de gemeente Amsterdam het fietshandhaving proces, van handhaving op straat tot afhandeling in het fietsendepot, geautomatiseerd.

Uitdaging van het handhaven op verkeerd en hinderlijk gestalde fietsen

De fiets en Amsterdam, twee woorden die onlosmakelijk lijken te zijn verbonden. Amsterdammers bezitten samen bijna een miljoen fietsen, waarmee ze dagelijks meer dan 2 miljoen kilometer door de stad fietsen. De enorme hoeveelheid fietsen bezorgt de gemeente ook vele uitdagingen. Eén van deze uitdagingen is het handhaven van verkeerd en hinderlijk gestalde fietsen. Alleen al in 2018 werden 81.000 verkeerd gestalde fietsen, wrakfietsen en ongebruikte fietsen opgehaald en gebracht naar het fietsdepot.

Meer grip door digitalisering fietshandhaafoplossing

Om meer grip te krijgen op het gestructureerd verwijderen van fietsen en om het registratieproces te digitaliseren werkt de gemeente Amsterdam vanaf 25 november 2019 met een nieuwe fietshandhaafoplossing. Deze oplossing bestaat uit de digitale fietshandhaafoplossing van Sigmax met daarbij aansluiting op de fietsdepot-applicatie van PerfectView. Met de nieuwe oplossing handhaaft de gemeente Amsterdam nu volledig digitaal op gevaarlijk en hinderlijk gestalde (brom)fietsen, te lang gestalde fietsen en fietswrakken.

De controle op fietsen wordt uitgevoerd door een team van handhavers. Deze handhavers voorzien gevaarlijk en hinderlijk gestalde (brom)fietsen, te lang gestalde fietsen en fietswrakken van een label met een unieke barcode. De handhaver scant met een smartphone applicatie deze barcode. Hiermee wordt het label geregistreerd. De eigenaar van de fiets krijgt vanaf dat moment een bepaalde tijd om de fiets te verplaatsen, de zogenoemde begunstigingstermijn. Na het verstrijken van de begunstigingstermijn controleert de handhaver of de gelabelde fietsen nog aanwezig zijn. Nadat de handhaver een Beschikking Bestuursdwang heeft opgemaakt voor de fiets, kan deze door de handhaver verwijderd worden en worden afgeleverd bij een fietsdepot. Bij binnenkomst in het fietsdepot wordt het label opnieuw gescand en worden aanvullende kenmerken van de fiets inclusief ondersteunende foto’s toegevoegd.

Verwijderde fietsen gemakkelijk terug te vinden op verlorenengevonden.nl

Het fietsdossier wordt real-time doorgestuurd naar de fietsdepot applicatie van PerfectView. Op deze wijze is direct inzichtelijk welk aantal fietsen op locatie is verwijderd en onderweg zijn naar het fietsdepot. Door het nieuwe proces is de gehele fietshandhaving een gesloten keten waarmee fouten en fraude onmogelijk zijn geworden. Tevens zal een verwijderde fiets na deze actie beschikbaar zijn op het webportaal www.verlorenengevonden.nl. Op dit portaal kunnen inwoners gemakkelijk hun fiets terugvinden.

Meer over de fietshandhaafoplossing BikeControl

Sigmax praktijkcases

Gemeente Amsterdam

“Voorheen waren boa’s en backoffice medewerkers uren bezig om na een dienst bonnetjes in te voeren. Nu we gegevens in real-time direct op locatie opslaan, levert dat iedereen aanzienlijke tijdswinst op. Het laat zien dat Sigmax gewoon een heel goed doordacht product biedt.”

Woordvoerder Gemeente Amsterdam

Lees deze caseCheck alle cases

Gemeente Schiedam

“Door het inzetten van scanauto’s hebben de handhavers meer tijd voor hun andere taken.”

Burgemeester Schiedam

Lees deze caseCheck alle cases

Gemeente Utrecht

Utrecht is de eerste gemeente die een volledig digitaal handhavingssysteem voor de fiets in gebruik heeft genomen: BikeControl. In het hele traject stond lean denken en met een duidelijke visie toewerken naar een integrale, aaneengesloten keten centraal.

Lees deze caseCheck alle cases
Sigmax empowers professionals samen met