BikeControl Stad Leuven

Stad Leuven

“We weten nu precies: die specifieke fiets staat daar. Zouden we dit systeem niet hebben, dan zouden we in het depot fietsen met de hand nog steeds zelf moeten opzoeken. Het was een huzarenwerk om binnen een jungle van tweewielers een bepaalde fiets ertussenuit te halen.”

Koen Wouters, hoofdcommissaris Leuven

CityControl vereenvoudigt fietshandhaving in fietsmetropool Leuven

Inwoners van Leuven zijn trots op verscheidende kenmerken van de Belgische stad: het historische centrum, de oudste universiteit van de Benelux en de ambitie om als beste fietsstad van Vlaanderen gezien te worden. Voor rijwielen geldt dat zij voldoende ruimte moeten krijgen: op de weg zelf, maar ook bij het parkeren. Met Sigmax CityControl krijgt de Politiedienst van Leuven grip op de complete fietshandhaving en wordt de leefbaarheid in de stad vergroot.

Al decennia lang gaan de begrippen ‘fietsen’ en ‘Leuven’ hand in hand. En dat is ook logisch gezien de relatief grote oppervlakte van de gemeente en veel forensenverkeer richting belangrijke bedrijven in de stad. Ook de verspreide locaties van de Katholieke Universiteit Leuven dragen bij aan de enorme populariteit van het goedkope, snelle en veelzijdige vervoermiddel. De fiets is in Leuven niet meer weg te denken. Maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de stad.

In Leuven is de politie samen met de gemeenschapswacht verantwoordelijk voor de handhaving van fietsregels in de stad. Een nieuw stedelijk circulatieplan met strengere plaatsingsregels creëerde behoefte aan een nieuw integraal systeem voor handhaving van fietsen. “In het verleden stonden fietsen vaak te lang en ongebruikt in fietsenstallingen in het centrum. De politie mocht deze eerder niet ruimen,” aldus verantwoordelijk hoofdcommissaris Koen Wouters.

“We weten nu heel precies: die specifieke fiets staat daar.”

Koen Wouters, verantwoordelijke hoofdcommissaris Politie Leuven

Naar Utrechts voorbeeld

“De komst van het nieuwe plan maakte dat we zijn op zoek gingen naar een complete oplossing die past binnen het nieuwe beleid en zowel werkt voor de signalering op straat als de verwerking in de backoffice. In de zoektocht zijn we via goede contacten bij andere gemeenten met vergelijkbaar fietsbeleid uitgekomen bij de Gemeente Utrecht. We zijn met hen gaan praten over het organiseren van een fietscentrale”, vertelt Wouters. “De door Utrecht gebruikte oplossing CityControl van Sigmax in combinatie met depotapplicatie van PerfectView, was ook voor ons zeer interessant. CityControl registreert de basisgegevens op straat, waar de fietsen blijven totdat ze uit de stalling worden verwijderd. Na verwijdering van de fiets, worden de gegevens vanuit CityControl doorgegeven aan PerfectView en verder verrijkt. In deze depotprogrammatuur wordt het verdere beheer van de tot dan toe bekende fietsgegevens gedaan.” Ook belangrijk voor de gunning in de aanbestedingsprocedure waren de goede aansluiting op bestaande werkprocessen en levering van een kant-en-klare oplossing door Sigmax.

Stad Leuven

 

Aantal inwoners:
100.000

Wapen van Leuven Stad België

Studenten KU Leuven:
52.000
Aantal fietsrekken:
31.000

Efficiencywinst dankzij integratie tussen Sigmax en depotapplicatie

Gemeenschapswachten voeren in opdracht van de politie relevante gegevens over fietswrakken, weesfietsen en foutief geplaatste fietsen in op een smartphone met CityControl. Vervolgens worden betreffende fietsen gelabeld. Fietsen die tijdens een peilmoment nog steeds aanwezig zijn, worden door de politie opgehaald en afgeleverd bij een fietsdepot. “In het verleden was de opvolging van een labelactie niet inzichtelijk of de communicatie hierover verliep moeizaam”, licht Wouters toe. “We werken niet meer met gezamenlijke Excel-bestanden voor de labelacties maar we werken met een smartphone waardoor real time informatie beschikbaar is in het digitale backoffice systeem. De communicatie tussen CityControl en PerfectView brengt meer snelheid en eenvoud met zich mee dan we gewend waren van de vroegere situatie.”

Voordat politiebeambten een fiets afvoeren naar het depot, worden de gegevens over een fiets via CityControl voorzien van fietsgegevens, fotomateriaal en GPS-locatie. De eigenaar vindt zijn fiets eenvoudig terug door kenmerken en laatst bekende locatie op te geven bij het fietsdepot. Deze bevindt zich sinds kort in een parkeergarage dichtbij het station en biedt plaats aan 2800 rijwielen. Wouters: “Het aantal opgehaalde fietsen vanuit het depot is sinds we de oplossing gebruiken hoger dan voorheen. Voor ons is dit een teken dat de oplossing goed werkt.”

Sneller duidelijkheid voor overheid en fietseigenaar

Wouters geeft aan dat implementatie van de gecombineerde oplossing vlot verliep. Ook over de samenwerking tussen Leuven en Sigmax, dat als partner ook de ingebruikname van PerfectView begeleidde, is hij zeer te spreken. “Het was prettig te werken met een vast aanspreekpunt van Sigmax die alles regelde en ook de communicatie met PerfectView verzorgde”, zegt de hoofdcommissaris. Nu zijn we heel content met het systeem dat we zelf kunnen opvolgen en waarin we ons eigen beheer kunnen doen. We weten nu precies: die specifieke fiets staat daar. Zouden we dit systeem niet hebben, dan zouden we in het depot fietsen met de hand nog steeds zelf moeten opzoeken. Het was een huzarenwerk om binnen een jungle van tweewielers een bepaalde fiets ertussenuit te halen.”

In de toekomst voorziet Wouters samenwerking met de handhavingsdiensten van de KU Leuven en het Fietspunt, een belangrijke private stalling in de stad. “Wij kijken nu naar hoe wij eigenaar van het platform kunnen blijven en zij gebruikers worden binnen een gemeenschappelijke databank. Zo’n samenwerking kan veel fietsendiefstallen oplossen omdat zal blijken dat rijwielen dan toch elders in Leuven staan”, zegt hij. Ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij de website www.gevondenfietsen.be wordt onderzocht, zodat burgers hun fiets nog sneller terugvinden en ophalen.

Voordelen CityControl voor fietshandhaving

  • End-to-end digitaal handhaven
  • Een fraudebestendige, gesloten keten
  • Fietsgegevens invoeren met foto’s en GPS
  • Eenvoudige koppeling met externe systemen
  • Veelzijdig en flexibel Android besturingssysteem
Sigmax praktijkcases

Gemeente Utrecht

Utrecht is de eerste gemeente die een volledig digitaal handhavingssysteem voor de fiets in gebruik heeft genomen: BikeControl. In het hele traject stond lean denken en met een duidelijke visie toewerken naar een integrale, aaneengesloten keten centraal.

Lees deze caseCheck alle cases

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo past voor de eerste keer een nieuwe methodiek toe bij een aanbestedingstraject binnen de IT en parkeerdienstverlening. Middels the Best Value Procurement methodiek (BVP) koos gemeente Venlo Sigmax als partner.

Lees deze caseCheck alle cases

Gemeente Zaanstad

In Zaanstad kunnen bewoners en bedrijven sinds kort hun parkeerzaken vanuit huis regelen, online of telefonisch. Sigmax hielp de gemeente bij de overstap naar digitaal parkeren, en de handhaving daarop.

Lees deze caseCheck alle cases