News

Nieuw: Connect release 6

Om onze field service software Connect up to date te houden, brengt Sigmax iedere twee weken een nieuwe release uit. Zo’n nieuwe release kan bestaan uit kleine wijzigingen, UI/UX verbetering of geheel nieuwe functionaliteiten. Onze nieuwste release Connect 6, zit weer bomvol mooie functionaliteiten. We zetten ze graag op een rijtje. 

Online klantinformatie 

Bij storingen buiten werktijd is het van groot belang dat de klant zo spoedig mogelijk geholpen wordt. De reparatie kan vaak niet wachten tot de eerstvolgende werkdag. Meestal krijgt de monteur de storing door vanuit een extern call-center of wordt de dienstdoende storingsmonteur rechtstreeks benaderd. Voor de monteur is het belangrijk om inzicht te hebben in de klantinformatie die is opgeslagen in het ERP systeem. Denk hierbij aan de basisgegevens van de klant (NAW), de contactpersonen, assets van de klant en de daarbij behorende contracten.

Vaak dient de monteur zelf de afweging te maken of de klant op dat moment bezocht mag worden. In dat geval is het van belang om in te kunnen zien of er nog administratieve blokkades zijn, zoals een betaalachterstand, die ervoor zorgt dat de klant niet zomaar geholpen kan worden.  Het probleem hierbij is dat monteurs vaak geen rechtstreekse toegang hebben tot het ERP systeem met deze informatie.

Met de online klantinformatie functionaliteit is het mogelijk om voor het aanmaken van nieuwe opdrachten in Connect, deze klantgegevens in te zien.  Hierdoor heeft de monteur alle benodigde gegevens om de afweging te maken of de klant bezocht mag worden, zonder dat hij rechtstreeks toegang tot het ERP systeem nodig heeft.  Dit voorkomt het onnodig aanmaken van opdrachten, wat voor vervuiling van het ERP systeem zorgt.

Werken met objecten

Het werken met objecten (ook wel assets genoemd) is een centraal onderdeel van serviceprocessen en daarmee ook van onze field service software. In Connect is het onder andere mogelijk om objecten te koppelen aan locaties (locatieboom), contractuele afspraken in te zien en objecteigenschappen aan te passen. Bij specifieke processen als storingen is het belangrijk dat de werkzaamheden op het juiste object worden geregistreerd. Bij de aanmaak van een storing vindt een koppeling plaats met het vermoedelijke object, welke later door de monteur wordt gecontroleerd.

In de praktijk kan het voorkomen dat een verkeerd object gekoppeld is aan een opdracht. Bijvoorbeeld doordat de klant dit verkeerd heeft doorgegeven of wanneer het juiste object niet beschikbaar is. Monteurs gaan hier vaak pragmatisch mee om en vinden wel een manier om de werkzaamheden af te ronden. Fijn dat de klant geholpen wordt, maar dit kan leiden tot foutieve administratie en vergt handwerk om weer op orde te krijgen.

Connect 6 biedt de monteur nu de mogelijkheid om gedurende de opdracht het object aan te passen. Indien het object nog niet bekend is, is de monteur nu in staat om deze aan een nieuw object aan te maken en dit direct te gebruiken. Hierdoor beschikt de monteur over de juiste informatie en wordt voorkomen dat de administratie op het verkeerde object plaatsvindt. Het werken voor de monteur wordt hierdoor vereenvoudigd en zorgt voor een verbeterde administratie.

 Verbeterde gebruiksvriendelijkheid

Sigmax streeft ernaar om de monteurs in het veld optimaal te ondersteunen in de registratiewerkzaamheden die uitgevoerd worden op hun mobiele device. Om de mobiele handelingen te minimaliseren, werken wij continu aan nieuwe en verbeterde functionaliteiten, maar ook aan de gebruikerservaring (UX) van de Connect applicatie. Dit leidt periodiek tot aanpassingen in de gebruikersinterface (UI) van Connect.

Zo zijn er nieuwe ‘notificatie tellers’ toegevoegd die het aantal openstaande taken in Connect tonen. Hierdoor is het voor de monteur direct inzichtelijk dat er naast klantbezoeken er ook andere werkzaamheden open staan. Denk hierbij aan urenregistratie, artikelen ontvangst, bestellingen en voorraadtellingen. Via de ‘notificatie teller’ wordt de monteur  gedurende zijn werkdag subtiel aan deze werkzaamheden herinnerd.

Aanvullende beheersmogelijkheden

Vanaf Connect 6 is alle systeemlogging ondergebracht op een centrale plek en inzichtelijk gemaakt via de Connect Backoffice omgeving. Hiermee wordt het voor de applicatiebeheerder eenvoudiger om te achterhalen hoe de berichten door het systeem stromen en om eventuele fouten op te sporen.

Bent u benieuwd naar wat Connect voor uw serviceorganisatie kan betekenen? Download onze brochure voor een overzicht van alle mogelijkheden.

Download brochure 

Sigmax praktijkcases

Duijvelaar Pompen

Met ruim 335 medewerkers en een productiecapaciteit van 100.000 pompen per jaar is Duijvelaar Pompen marktleider op het gebied van centrifugaalpompen en drukverhogingsinstallaties voor drink- en proceswatertoepassingen. Om een optimale service te garanderen maken de 50 monteurs van Duijvelaar Pompen al negen jaar gebruik van Connect, de field service software van Sigmax.

Lees deze caseCheck alle cases

Motrac

Kwaliteit en een hoge servicegraad; kenmerken die Motrac, de totaalaanbieder van interne logistieke oplossingen en in België ook van reinigingsoplossingen, treffend omschrijven. Om reparaties, onderhoud en keuringen succesvol uit te voeren, maken de 240 servicemedewerkers van Motrac Intern Transport in Nederland en Motrac nv in België, gebruik van Connect: de field service software van Sigmax. Al sinds 2013 werken Motrac en Sigmax samen en de afgelopen jaren leidde dit tot een stabiele oplossing voor de volledige buitendienst.

Lees deze caseCheck alle cases

Onderhoud Enschede

Onderhoud Enschede BV verzorgt met 275 medewerkers in opdracht van de gemeente het onderhoud en de aanleg van openbare ruimtes in Enschede. De planning en uitvoering van de werkzaamheden werden eerst handmatig en middels papieren werkbonnen geregistreerd. Om dit proces efficiënter in te richten, koos Onderhoud Enschede voor het digitale planbord van Clixz en de buitendienst software van Sigmax

Lees deze caseCheck alle cases

Veld Koeltechniek

Producent en leverancier van koel- en vriesoplossingen Veld Koeltechniek kiest voor een best-of-breed oplossing met Sigmax en ORTEC. “Met deze combinatie hebben we voor onze organisatie optimale ondersteuning gevonden voor onze werkprocessen. Deze technische vooruitgang zal ook zeker helpen tijdens de werving en selectie van nieuwe medewerkers”, aldus Kees Kuiperije.

Lees deze caseCheck alle cases