Cozity Den Haag Bezoekersparkeren

Met Cozity neem je meer tijd voor je bezoek. In de app registreer je zelf kentekens op je parkeervergunning. Niet langer hoeven gasten zich druk te maken over tickets achter de ruit, voldoende saldo en parkeerautomaten.

Doordat bewoners of bedrijven zelf mobiel tijdsaldi toekennen aan bezoekers, wordt het parkeerproces voor de eindgebruiker vereenvoudigd. Onlangs bracht Sigmax de app Cozity naar de appstores van Apple (iOS) en Google (Android). Voor bewoners van Den Haag is de app sinds eind juni beschikbaar. Daarmee is de gemeente één van de eerste die Cozity in gebruik neemt.

Vlot parkeren zonder gedoe

Voordelen van Cozity zijn onder meer dat het adresboek in de app ruimte biedt aan meerdere kentekens. Ook is het mogelijk in 1 keer kentekens van bezoekers voor meerdere dagen aan te melden. Op die manier kunnen bijvoorbeeld herhaalbezoeken van verpleegkundigen of mantelzorgers eenvoudig worden geregeld, maar ook de leden van jouw band of sportvereniging parkeren voortaan prettiger op vaste repetitie- of trainingsdagen.

De Cozity app is gekoppeld aan het digitale parkeersysteem CityPermit. Met CityPermit kunnen gemeenten burgers en bedrijven online parkeervergunningen laten regelen en wordt de administratie rondom vergunningaanvragen aanzienlijk verkleind. Komende maanden worden aanvullende gemeenten aan Cozity toegevoegd. (Let op: de functionaliteit kan per gemeente verschillen, afhankelijk van lokale wet- en regelgeving.)