ONENetworkWiFiSmartPhone

Digitale behoeften veranderen: werknemers stellen hogere eisen aan hun werkplek, gebruiken steeds data-intensievere applicaties en websites en bij bezoek van klanten en partners wordt goede connectiviteit vanzelfsprekend geacht. Wat kun je als organisatie doen zodat de draadloze service die je biedt ten alle doet wat ervan gevraagd wordt. En misschien even belangrijk: hoe houd je de controle, zowel over het gebruik van Wi-Fi, de veiligheid en de kosten?

Wi-Fi heeft niet de beste reputatie op gebied van snelheid en betrouwbaarheid. Iedereen kent de situaties waarin je op het netwerk wilt kunnen vertrouwen: in de trein, in een hotel of op bezoek bij een klant. Wanneer connectiviteit kosteloos wordt aangeboden, liggen de verwachtingen lager maar idealiter werkt het net als thuis. Toch is dat vaak niet het geval. Daar zijn allerlei redenen voor te geven. De daadwerkelijke oorzaak valt pas echt te begrijpen (en op te lossen) als je weet hoe Wi-Fi werkt.

Obstakels in Wi-Fi-technologie

Wi-Fi is een radiotechnologie. Via radiocommunicatie maakt een client (bijvoorbeeld een pc of smartphone) verbinding met een access point (AP). Verkeer tussen beide punten vindt niet tegelijkertijd plaats en al op afstanden van 1 meter of meer vindt signaalverlies bij Wi-Fi plaats, onder meer door externe interferentie. Dit signaalverlies treedt bij een koper- of glaskabel pas op na honderden meters. Ook moet het signaal vaak door een muur of wand en de router of AP vaak meerdere apparaten tegelijkertijd bedienen. Al deze factoren bemoeilijken dat het informatiepakketje dat van A naar B moet, in precies dezelfde toestand overkomt. Zeker als er daarbij ook nog sprake is van meerdere Wi-Fi-netwerken die over dezelfde radiobandbreedte proberen te communiceren.

Zonder begrip van de werking lijkt de oplossing vaak te liggen in het verhogen van capaciteit: het bijplaatsen van access points of overschakelen op een AP met meer zendvermogen. Ook kiezen organisaties soms voor de in hun ogen meest voor de hand liggende route en leggen ze extra kabels en toegangspunten aan, met allerlei bijkomende kosten voor installatie en onderhoud.

Bijplaatsen van AP’s is als het toevoegen van extra rijbanen op een snelweg met filevorming. Weliswaar kunnen op diezelfde snelweg meer auto’s rijden, maar als de afritten dezelfde capaciteit behouden, blijft de file gelijk. Hetzelfde geldt voor een hogere snelheid: als een sportwagen aan dezelfde regels gebonden blijft als een boodschappenwagen, zal de reis van A naar B even lang duren. Zo is het met Wi-Fi ook: als de ‘verkeersregels’ niet veranderen – bij Wi-Fi gaat het dan om het gebruik van clients en applicaties – blijft de impact van een theoretisch gunstige maatregel beperkt. Ook terugvallen op 4G- of 5G-technologie is een misrekening, naast het verlies op controle en het ontbreken van garanties, zijn de kosten hiervan een veelvoud van dezelfde invulling met een goed Wi-Fi-netwerk.

Analyse op basis van behoeften en daadwerkelijk gedrag

Dus wat nu als je een infrastructuur slimmer inricht? En zelf de verkeersregels gaat bepalen? Het begint met de vraag wat je als onderneming wilt aanbieden. Een snel en betrouwbaar netwerk start met een analyse van de volledige situatie. Om hoeveel en welke client-apparaten gaat het, waar worden ze gebruikt, door wie, hoe zit het met de bouwconstructies in het pand en wat is het applicatieprofiel van de organisatie? Wat zijn ontwikkelingen in de business die verandering voorspellen? Antwoorden op deze vragen voorkomen verrassingen en laten ons het ideale ONE Network samenstellen.

ONE Network, powered by Cisco Meraki, betekent volledige ontzorging. Overal betrouwbaar, snel Wi-Fi in combinatie met een vast netwerk waar nodig, tegen een vast maandbedrag. Wij zorgen voor de security en regelen het netwerk zo in dat het ook in veranderende omstandigheden blijft doen wat het hoort te doen. In maandelijkse rapportages leveren we daarvan het bewijs. Vaak blijkt het bijplaatsen van access points, het aanschaffen van kostbare features of het terugvallen op bekabeling onnodig. ONE Network is het future-proof netwerk dat altijd je past.

ONE Network